Qualitat de l’aigua potable. Plans de seguretat

Presentación

Els participants que cursin aquest programa de Qualitat de l’Aigua Potable. Plans de Seguretat aprofundiran en els paràmetres físics, químics i microbiològics que garanteixen la qualitat de l’aigua de consum.

Adreçat a aquells professionals interessats en la temàtica de la qualitat de l’aigua, des de la captació fins a l’arribada al consumidor, passant per la xarxa de distribució.

No només es fa ressò de tots els paràmetres de qualitats exigits, sinó també de l’elaboració d’un pla de mostreig d’acord amb la legislació vigent, de la identificació dels riscos del sistema de proveïment i de la gestió de les diverses variables segons la norma ISO 22000, la qual cosa permet, alhora, crear un pla de prevenció del risc sanitari. 

 

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula