Qualitat de l’aigua potable. Plans de seguretat

Presentación

Els participants que cursin aquest programa de Qualitat de l’Aigua Potable. Plans de Seguretat aprofundiran en els paràmetres físics, químics i microbiològics que garanteixen la qualitat de l’aigua de consum.

Adreçat a aquells professionals interessats en la temàtica de la qualitat de l’aigua, des de la captació fins a l’arribada al consumidor, passant per la xarxa de distribució.

No només es fa ressò de tots els paràmetres de qualitats exigits, sinó també de l’elaboració d’un pla de mostreig d’acord amb la legislació vigent, de la identificació dels riscos del sistema de proveïment i de la gestió de les diverses variables segons la norma ISO 22000, la qual cosa permet, alhora, crear un pla de prevenció del risc sanitari. 

 

Continguts

Crèdit 1: Com puc garantir la qualitat de l'aigua de consum?
En aquest crèdit es presenten tots els paràmetres físics, químics i microbiològics que defineixen la qualitat de l’aigua. S'estudien els contaminants més comuns, les possibles malalties i el pla de mostreig necessari per garantir la qualitat de l’aigua de consum humà segons les legislacions vigents.

 

Crèdit 2: Com puc elaborar un pla de seguretat de l’aigua?
En aquest crèdit s’aborda la caracterització del sistema de proveïment, per identificar, després, els perills i, a partir d’aquí, poder avaluar el risc sanitari que aquests suposen. Es dotarà l’alumne del coneixement necessari per elaborar un pla de prevenció del risc sanitari o pla de seguretat de l’aigua (PSA) i, a més, s’aprendrà a verificar un pla de prevenció. Finalment, també se’l dotarà de les capacitats necessàries per gestionar aquests plans a través de la norma ISO 22000.

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente