Captació i tractament d’aigües superficials i subterrànies (Online)

Presentación

Des de la captació fins al lliurament al domicili dels consumidors, l’aigua ha de ser gestionada de manera sostenible. La captació adequada en el context hidrològic de la zona i el tractament per obtenir una bona qualitat de l’aigua són factors clau per garantir un servei sostenible en el temps i adaptat a les condicions del territori.

Els participants de Captació i tractament d’aigües superficials i subterrànies obtindran un coneixement complet sobre la gestió i captació de les aigües subterrànies i superficials dins del context hidrogeològic existent.

El contingut del programa està especialment indicat per a aquells professionals que vulguin optimitzar els recursos amb una gestió conjunta d’aigües superficials i subterrànies, i tinguin un interès especial a conèixer els fonaments de gestió i planificació hidrològica i hidrogeològica a escala d’operador públic i privat.

Contingut

Equipo Docente

Matricula