Anàlisi d’aigua potable i residual

El programa Anàlisi d’aigua potable i residual se centra en els procediments que cal seguir a l’hora d’agafar mostres per analitzar l’aigua residual i potable, mitjançant la utilització de diversos instruments i mesuradors que ajudaran els participants a obtenir i interpretar fàcilment els resultats.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Objectius

 • Enregistrar dades i complimentar sense errades els informes de treball normalitzats
 • Agafar mostres representatives de l’afluent, l’efluent, els processos intermedis i els subproductes, i fer-ne la preservació i el transport al laboratori en les condicions adequades 
 • Adquirir tots els coneixements necessaris per poder fer correctament l’anàlisi d’aigua potable i residual

 

Adreçat a

 • Operaris i tècnics d’ETAP i EDAR.
 • Altres persones que vulguin orientar el seu futur laboral en l’àmbit de la seguretat i el medi ambient, en concret en el desenvolupament de tasques de gestió ambiental i més concretament a l’anàlisi d’aigua potable i residual.

 

Programa

Presa de mostres per a l’anàlisi de l’aigua residual

 1. Mostreig d’aigües i fangs en plantes de tractament d’aigua
 2. Tipus de mostres
 3. Aplicació de les mostres en el control de processos
 4. Criteris de selecció del punt de mostreig
 5. Tipus de recipients de mostreig
 6. Programació de presa de mostres automàtiques
 7. Preparació de mostres compostes
 8. Etiquetatge i referenciació de les mostres
 9. Ompliment de fulls de mostreig
 10. Tècniques de preservació de les mostres

Presa de mostres per a l’anàlisi de l’aigua potable

 1. Mostreig d’aigua crua de captació
 2. Tipus d’anàlisis
 3. Criteris de selecció del punt de mostreig
 4. Tipus de recipients de mostreig
 5. Etiquetatge i referenciació de les mostres
 6. Ompliment de fulls de mostreig
 7. Tècniques de preservació de les mostres

Presa i registre de dades d’instruments i mesuradors instal·lats a EDAR

 1. Registre dels mesuraments de cabal
 2. Unitats de mesura
 3. Maneres d’expressar la concentració
 4. Registre de paràmetres físics
 5. Registre de paràmetres químics
 6. Instruments de mesura
 7. Calibratge i ajustament de mesuradors de paràmetres físics
 8. Instruments de mesura de paràmetres químics
 9. Regulació i control d’equips de dosificació de reactius
 10. Registres de funcionament de bombes
 11. Registres de funcionament d’elements mecànics
 12. Protocol de registre de dades
 13. Interpretació d’esquemes, taules i gràfics.

Presa i registre de dades d’instruments i mesuradors instal·lats a ETAP

 1. Registre dels mesuraments de cabal
 2. Unitats de mesura
 3. Maneres d’expressar la concentració
 4. Registre de paràmetres físics
 5. Registre de paràmetres químics
 6. Instruments de mesura
 7. Regulació i control d’equips de dosificació de reactius
 8. Registres de funcionament de bombes
 9. Registres de funcionament d’elements mecànics
 10. Protocol de registre de dades Interpretació d’esquemes, taules i gràfics

 

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 70 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.