Automanteniment d’equips hidràulics

El programa d’Automanteniment d’equips hidràulics relaciona les responsabilitats dels participants i els seus equips amb el cicle integral de l’aigua i el seu funcionament. Especialment indicat per a operadors (de plantes i/o de xarxes de proveïment) amb la responsabilitat d'assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions i/o els equips durant l'execució de les activitats d’operació i d’automanteniment.

El programa permet als participants:

  • Conèixer els fonaments del manteniment i la seva tipologia
  • Facilitar la interiorització de les operacions d’automanteniment com a processos operatius dels àmbits professionals dels participants.
  • Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics suficients com per realitzar l’operació i l’automanteniment de les operacions i els equips propis dels sistemes existents al Grup.
  • Fer les operacions d’automanteniment amb coneixement de les mesures de PRL vinculades.

Programa

  1. Cicle integral de l’aigua
  2. Tipus de manteniment
  3. Equips, principis de funcionament i manteniment
  4. PRL

 

Format

  • Modalitat: presencial
  • Durada: 5 jornades (40 hores)

 

Més informació

Aquest programa s'ofereix exclusivament a empreses, posa't en contacto amb escuela@laescueladelagua.com per exposar les teves necessitats i oferir-te una proposta a mida.