Depuració d’aigües residuals

El programa de Depuració d’aigües residuals per a operaris i tècnics d’ETAP i EDAR permet als participants identificar els diversos processos de tractament de les aigües residuals, les instal·lacions bàsiques que es fan servir i les condicions normals de funcionament: ajustar i operar equips mecànics, elèctrics o de mesura de diversos paràmetres per al control de processos de depuració. I també fer i controlar les operacions de tractament, emmagatzematge, aprofitament i retirada de residus, i subproductes de depuració.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Programa

Les aigües residuals

 1. Tipus i composició general de les aigües residuals
 2. Normativa sobre abocament i aigües residuals
 3. Indicadors químics Indicadors fisicoquímics Indicadors microbiològics
 4. Problemes en una EDAR deguts a la composició de les aigües residuals
 5. Problemes en una EDAR deguts a altres factors

Organització del manteniment correctiu

 1. Objectius de la depuració
 2. Processos unitaris
 3. Tipus de processos
 4. Processos secundaris
 5. Aerobiosi, anaerobiosi i anòxia.


Pretractament de l’aigua residual

 1. Desbast Gruix (cullera bivalva)
 2. Fi (reixes fines, hidranet, roto pas)
 3. Desarenat Desgreixat


Tractament primari d’aigües residuals

 1. Precipitació química
 2. Principals floculants (catiònics i aniònics)
 3. Decantació física
 4. Principals coagulants i ajudants de coagulació

Tractament biològic d’aigües residuals

 1. Fonament dels processos de fangs actius i llits bacterians
 2. Incorporació d’aire al sistema
 3. Agitació
 4. Recirculació de fangs
 5. Purga de fangs en excés
 6. Equips emprats
 7. Problemes de funcionament dels sistemes de fangs actius
 8. Tipus de tractaments biològics

Tractament terciari o complementari d’aigües residuals

 1. Decantació
 2. Desinfecció

Línia de fangs d’una EDAR

 1. Fangs primaris, secundaris i fangs mixtos
 2. Processos d’estabilització (digestió anaeròbia i estabilització aeròbia)
 3. Línia de gas d’una EDAR
 4. Deshidratació de fangs (filtres banda, centrífugues i filtres premsa)
 5. Evacuació de residus (cintes transportadores i tremuges)

Línia d’aire a una EDAR

 1. Mesura i control d’olors en una EDAR
 2. Alternatives
 3. Extracció i tractament d’olors

Reciclat d’aigües depurades

 1. Tractaments emprats
 2. Normativa sobre aigües depurades

 

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 90 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.