Equips de pressió i camions d’impulsió-succió

El programa d’Equips de pressió i camions impulsió-succió està dissenyat especialment per a operaris amb experiència prèvia en tasques de clavegueram que necessitin assimilar nous coneixements per al maneig segur, correcte i adaptat dels diversos equips de pressió i camió CIS.

El programa permetrà als participants:

 • Obtenir els coneixements teòrics i pràctics adequats per fer, de manera segura i eficient, els treballs de maneig i manteniment bàsic en el camió de clavegueram i mànegues de pressió.
 • Formar el personal en els criteris estàndards mínims sectorials per a l’operativa d'equips de pressió i camions impulsió-succió.
 • Conèixer els diversos sistemes de seguretat per fer treballs i dotar de criteris perquè puguin determinar el sistema de seguretat (equips de protecció individual i col·lectiva) més adequat en funció de la tasca que s’hagi de dur a terme.

 

Programa

Mòdul teòric

Com puc fer la neteja de la meva xarxa de clavegueram?

 1. Fonaments de funcionament i elements principals
 2. Procediments i instruccions de treball sectorial
 3. Llocs de treball.
 4. Senyalització perimetral i de seguretat
 5. Verificacions prèvies de l’equip “unitat impulsora/aspiradora sobre camió”
 6. Mesures preventives i riscos associats durant l’operativa

Mòdul pràctic: Missió en el terreny

 1. Treball de càrrega d’aigua neta
 2. Treball de neteja amb aigua a pressió
 3. Treball de càrrega de llots (aspiració)
 4. Treball de descàrrega de camions CIS - Llots
 5. Especificitats de les feines de neteja amb camió CIS recirculador

 

Format

Modalitat: presencial

Durada: 2 jornades (13 hores)

 

Més informació

Aquest programa s'ofereix exclusivament a empreses, posa't en contacto amb escuela@laescueladelagua.com per exposar les teves necessitats i oferir-te una proposta a mida.