Gestió d’actius hidràulics

El programa de Gestió d’actius hidràulics està especialment indicat per a treballadors amb responsabilitats en l’àmbit de la gestió de xarxes de proveïment i sanejament: caps de distribució i drenatge, caps d’operacions i tècnics/tècniques d’explotació de xarxes.

Aquest programa aporta una visió integral de la gestió d’actius i capacita els participants per a l'aplicació de polítiques de manteniment i de renovació d’actius en les seves explotacions. El programa permet als participants aprofundir en l’anàlisi d’informació sobre la gestió d’actius en sistemes de proveïment i sanejament per abordar una estratègia de gestió d’actius.

 

Programa

De l’inventari tècnic a la gestió d’actius

 • Eines per a la gestió de la informació
 • Avaluació de la fiabilitat de les canonades
 • Laboratoris de diagnòstic ISO 55001

Manteniment d’actius

 • Tasques de manteniment
 • Anàlisi del mode d’errors
 • Investigació de probabilitats d’errors

Renovació d’actius

 • Beneficis d’un sistema de gestió d’actius
 • CAPEX i OPEX
 • Manteniment o renovació?
 • Impacte en el compte de resultats

Plans de renovació d’actius

 • Plans de renovació d’actius

Sistemes d’optimització d’inversions

 • Metresa, Metrawa i Prevoir
 • Innovació i noves tecnologies en la gestió d’actius

 

Format

Modalitat: Blended (28 hores presencials i 10 hores online)

Més informació

Aquest programa s'ofereix exclusivament a empreses, posa't en contacto amb escuela@laescueladelagua.com per exposar les teves necessitats i oferir-te una proposta a mida.