Manteniment correctiu i reparació de xarxes de distribució d’aigua i sanejament

El programa de Manteniment correctiu i reparació de xarxes de distribució d’aigua i sanejament permet als tècnics de manteniment de xarxes de sanejament i proveïment analitzar el funcionament general de les xarxes per fer les operacions de reparació i manteniment correctiu adequades a cada situació.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Objectius

 • Analitzar el funcionament general de les xarxes de distribució d’aigua i sanejament per fer les operacions de manteniment correctiu.
 • Portar a terme operacions de manteniment correctiu de les instal·lacions de xarxes de distribució d’aigua i sanejament.
 • Desenvolupar operacions de reparació dels equips i components de xarxes de distribució i sanejament.

Adreçat a

 • Operaris de xarxes de sanejament
 • Operaris de proveïment d’aigua potable

 

Programa

Generalitats per al manteniment de xarxes de proveïment d’aigua i sanejament.

 1. Normativa d’aplicació en el manteniment de xarxes d’aigua
 2. Procediments i operacions per a la presa de mides
 3. Programes de manteniment de xarxes
 4. Avaries crítiques en xarxes de distribució

Manteniment correctiu de xarxes d’aigua

 1. Mètodes per al diagnòstic d’avaries en xarxes de distribució i sanejament d’aigua
 2. Identificació i descripció d’avaries crítiques en xarxes d’aigua
 3. Mètodes per a la reparació dels diversos components de la xarxa
 4. Abraçadores de reparació emprades en les xarxes d’aigua
 5. Descripció dels sistemes d’unió i peces multidiàmetre
 6. Funció i tipus de sistemes de rehabilitació de canonades
 7. Sistemes de rehabilitació de col·lectors
 8. Desmuntatge i reposició de canonades, bombes, vàlvules i elements elèctrics de fàcil connexió

 

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 70 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.