Manteniment preventiu de xarxes de distribució d’aigua i sanejament

El programa de Manteniment preventiu de xarxes de distribució i sanejament permet als operaris de xarxes de sanejament o proveïment analitzar el funcionament general de les xarxes per desenvolupar el pla de manteniment preventiu.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Objectiu:

 • Analitzar el funcionament general de les xarxes de distribució d’aigua i sanejament per desenvolupar el pla de manteniment preventiu.
 • Portar a terme operacions de manteniment preventiu de xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

 

Programa

Generalitats per al manteniment de xarxes de proveïment d’aigua i sanejament

 1. Normativa d’aplicació en el manteniment de xarxes d’aigua
 2. Procediments i operacions per prendre mides
 3. Programes de manteniment de xarxes
 4. Avaries crítiques en xarxes de distribució

Manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i equips

 1. Programes específics de manteniment preventiu
 2. Operacions de manteniment preventiu en xarxes, equips i eines freqüents
 3. Procediments de detecció de fugues i infiltracions
 4. Procediments i operacions per a la presa de mides de paràmetres físics
 5. Neteja de xarxes, dipòsits, arquetes, pous de registre i clavegueres
 6. Maniobres de neteja i desinfecció
 7. Manteniment preventiu enfront de factors perjudicials a les xarxes d’aigua.
 8. Sulfurs, mala olor, corrosió, erosió i sedimentació

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 50 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.