Muntatge de xarxes de distribució d’aigua

El programa Muntatge de xarxes de distribució d’aigua permet als tècnics de manteniment fer el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes de proveïment i distribució d’aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Programa

Muntatge de xarxes de distribució d’aigua

 1. Especificacions de muntatge de xarxes de distribució d’aigua
 2. Preparació del muntatge de xarxes de distribució d’aigua
 3. Organització del muntatge de xarxes de distribució d’aigua
 4. Qualitat en el muntatge de xarxes de distribució d’aigua

Equips i tècniques en el muntatge de xarxes de distribució d’aigua

 1. Identificació d’equips i elements necessaris per al muntatge de xarxes de distribució d’aigua, a partir de plànols de la instal·lació
 2. Útils, eines i mitjans emprats en el muntatge de xarxes de distribució d’aigua
 3. Tipus d’unions de canonades i accessoris
 4. Tècniques i mètodes per a la realització de soldadures
 5. Sistemes d’aïllament tèrmic emprats en xarxes de distribució d’aigua
 6. Tècniques de protecció de canonada i accessoris
 7. Preparacions. Materials emprats i procediments
 8. Aplicació de la protecció catòdica
 9. Característiques d’elements i equips que intervenen en la distribució d’aigua
 10. Muntatge d’arquetes i pous de registre

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 60 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.