Muntatge de xarxes de sanejament

El programa Muntatge de xarxes de sanejament permet a tècnics de manteniment de xarxes de sanejament elaborar plans de treball i realitzar operacions de muntatge seguint la documentació i la normativa de seguretat actual.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Objectius

 • Elaborar plans de treball per al muntatge de xarxes de sanejament, segons el projecte corresponent i els procediments de treball establerts.
 • Portar a terme operacions de muntatge de xarxes de sanejament a partir de la documentació tècnica, emprant les eines, els equips i els materials adequats, i actuant sota normes de seguretat.

 

Programa

Organització del muntatge de xarxes de sanejament

 1. Especificacions del muntatge de xarxes de sanejament
 2. Preparació del muntatge de xarxes de sanejament
 3. Organització del muntatge de xarxes de sanejament
 4. Qualitat en el muntatge de xarxes de sanejament

Equips i tècniques en el muntatge de xarxes de sanejament

 1. Identificació d’equips i elements necessaris per al muntatge de xarxes de sanejament, a partir de plànols de la instal·lació
 2. Útils, eines i mitjans emprats en el muntatge de xarxes de sanejament
 3. Tipus d’unions de canonades i accessoris
 4. Tècniques i mètodes per a la realització de soldadures
 5. Característiques d’elements i equips que intervenen en el muntatge de xarxes de sanejament
 6. Muntatge d’arquetes i pous de registre

 

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 60 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.