Reparació d’equips mecànics i elèctrics de plantes de tractament d’aigua i plantes depuradores

El programa Reparació d’equips mecànics i elèctrics de plantes de tractament d’aigua i plantes depuradores permet als operaris i tècnics d’ETAP o EDAR planificar el manteniment correctiu d’equips i canonades d’acord amb els protocols establerts, així com reparar avaries senzilles en equipaments mecànics i elèctrics, canonades i conduccions, omplint els informes de manteniment establerts d’ETAP i EDAR.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Programa

Metrologia i mecànica industrial, hidràulica i electricitat aplicades al manteniment d’estacions d’aigua potable i depuradores

 1. El sistema mètric decimal
 2. Unitats de mesura
 3. Màquines i eines bàsiques
 4. Muntatges mecànics
 5. Fluxos laminar i turbulent
 6. Volum, cabal i pressió
 7. Cabals mitjà, mínim, màxim i punta
 8. Cabalímetre
 9. Pèrdua de càrrega
 10. Electromagnetisme
 11. Relació entre electricitat i electromagnetisme
 12. Alta tensió i baixa tensió
 13. Coneixements bàsics d’autòmats programables 

 

Organització del manteniment correctiu

 1. Interpretació de plànols
 2. Diagnòstic d’avaries, control i seguiment
 3. Control de pressupostos

Manteniment correctiu de canonades

 1. Connexions
 2. Sistemes al buit i de pressió
 3. Reparacions i manteniment
 4. Tècniques bàsiques de soldadura
 5. Bombes i instal·lacions de bombament
 6. Vàlvules
 7. Motors
 8. Cintes transportadores
 9. Sistemes d’aportació d’aire
 10. Bufadors i turbocompressors

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 80 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.