Seguretat en el muntatge i manteniment de xarxes de distribució d’aigua

El programa de Seguretat en el muntatge i manteniment de xarxes de distribució i d’aigua permet als participants identificar i avaluar riscos professionals, proposar mesures preventives i correctores, així com requeriments de protecció ambiental i analitzar els aspectes de la normativa de seguretat relacionats amb els protocols d’actuació davant de possibles emergències.

Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Objectius

 • Identificar i avaluar riscos professionals en el muntatge i manteniment de xarxes d’aigua
 • Proposar mesures preventives i correctores
 • Identificar els requeriments de protecció ambiental
 • Descriure els requeriments de les àrees de treball
 • Analitzar els aspectes de la normativa de seguretat relacionats amb l’àrea de treball i els protocols d’actuació davant de possibles emergències

 

Adreçat a

 • Operaris de xarxes de sanejament 
 • Operaris de xarxes de proveïment d’aigua potable
 • Mantenidors de xarxes
 • Operaris de manteniment de plantes

Programa

Normatives de prevenció i seguretat en el muntatge i el manteniment de la distribució d’aigua i sanejament

 1. Legislació en matèria de prevenció i seguretat en el muntatge de la distribució d’aigua i sanejament
 2. Normativa mediambiental aplicable. Mesures de protecció mediambiental
 3. Definició, objectius i continguts dels plans de seguretat en el muntatge mecànic i manteniment preventiu i correctiu de xarxes i distribució d’aigua i sanejament
 4. Identificació de riscos i mesures de prevenció de riscos professionals en l’àmbit del muntatge mecànic, i manteniment preventiu i correctiu de xarxes i distribució d’aigua i sanejament

 

Mitjans i actuacions en la seguretat i la prevenció de riscos professionals

 1. Equips i proteccions de seguretat col·lectius
 2. Equips de protecció individual en el muntatge i el manteniment de xarxes i distribució d’aigua i sanejament. Ús i manteniment
 3. Zones de treball. Senyalització de seguretat
 4. Emergències en el muntatge i el manteniment de xarxes i distribució d’aigua i sanejament. Actuacions que s’han de seguir davant d’un accident o una contingència. Primers auxilis de l’accidentat.

 

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 30 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.