Taller d’introducció a l’economia circular

El taller d’introducció a l’economia circular permet als participants:

 • Assentar la nova filosofia corporativa centrada en els eixos de digitalització, innovació, sostenibilitat i societat (estratègia corporativa DISS).
 • Conèixer l’impacte i el posicionament adquirit per la companyia en relació amb el nou paquet legislatiu sobre economia circular impulsat per la Comissió Europea.
 • Maximitzar el valor de les infraestructures i les activitats econòmiques relacionades amb el món de l’aigua, a través de la implantació de les pràctiques més noves en l’àmbit d’utilització, recuperació i rehabilitació d’actius.
 • Proposar i assenyalar pràctiques amb un alt potencial en sostenibilitat actualment minoritàries en el si de l'activitat empresarial del grup, capaces d’impactar positivament en el mitjà i generar un grau d’eficiència més elevat en relació amb l’aprofitament de recursos.

 

Programa

Mòdul introductori

 • Situació actual i reptes de futur.
 • Economia circular: la nova economia del cicle de vida.

Mòdul específic

 • Indicadors d’intensitat del sector.
 • Beneficis de la transició cap a l’economia circular.
 • Economia circular aplicada al sector, envers un nou model.

Mòdul de pràctiques noves i millors

 • Punt de partida i contextualització.
 • Caracterització de fluxos materials i energètics.
 • Explotació de l'economia circular i identificació d’oportunitats.

Format

 • Modalitat: presencial
 • Durada: 2 jornades (16 hores)

 

Més informació

Aquest programa s'ofereix exclusivament a empreses, posa't en contacto amb escuela@laescueladelagua.com per exposar les teves necessitats i oferir-te una proposta a mida.