Tractament d’aigua potable

El programa de Tractament d’aigua potable permet als operaris i tècnics d’ETAP i EDAR interpretar i conèixer la seqüència de tractaments emprats per a la producció d’aigua de boca en el marc de la legislació vigent. També permet resoldre problemàtiques operacionals associades a la manipulació d’equips, maquinària elèctrica, o mesurament i dosificació per al control de processos. Aquest curs es correspon amb unitats formatives dels certificats de professionalitat (CP). Si se supera el programa i es vol ampliar la formació al certificat de professionalitat corresponent, aquestes unitats són susceptibles de ser convalidades.

 

Objetivos

 • Interpretar, conèixer i supervisar la seqüència de tractaments emprats per a la producció d’aigua destinada al consum humà en el marc de la legislació vigent.
 • Resoldre problemàtiques operacionals associades a la manipulació d’equips, maquinària elèctrica, o mesurament i dosificació per al control de processos.

 

Adreçat a

 • Operaris i tècnics d’ETAP i EDAR

 

Programa

L’aigua potable

 1. El cicle de l’aigua
 2. Composició de les aigües naturals
 3. Criteris de qualitat en funció de l’ús
 4. Microbiologia de l’aigua
 5. Normativa aplicable

Característiques de l’aigua potable

 1. El cicle natural de l’aigua
 2. El cicle integral de l’aigua
 3. Criteris de qualitat de l’aigua en funció de l’ús
 4. Microbiologia de l’aigua
 5. Característiques de l’afluent i l’efluent
 6. Indicadors de contaminació de les aigües

Plantes de tractament de l’aigua potable (ETAP)

 1. Objectius de la potabilització
 2. Sistemes de potabilització segons l’origen de les aigües

Tractaments amb derivats del clor

 1. Objectius
 2. Productes residuals del tractament del clor
 3. Productes de desinfecció
 4. Punts d’aplicació del clor en ETAPS
 5. Altres formes de desinfecció
 6. Indicadors de contaminació de les aigües

Coagulació i floculació de l’aigua potable

 1. La matèria col·loïdal a les aigües
 2. Tractaments de coagulació i floculació
 3. Reactius emprats com a coagulants i ajudants de coagulació
 4. Ajustament de les condicions de la reacció de coagulació
 5. Disseny dels reactors de coagulació floculació
 6. Residus del tractament

Processos de filtració de l’aigua potable

 1. Instal·lacions de filtració
 2. El control i la neteja del procés dels sistemes de filtració
 3. Tractaments amb carbó activat

Preparació, dosificació i aplicació de reactius

 1. Tipus de dosificadors de reactius
 2. Interpretació de l’etiquetatge de productes químics i pictogrames de seguretat
 3. Dosificació de reactius
 4. Operacions de descàrrega i emmagatzematge de reactius

 

Format

 • Modalitat: presencial, online o blended en funció de les necessitats de l’empresa
 • Durada: 70 hores

 

Més informació

Aquest programa s’ofereix exclusivament a empreses. Posa’t en contacte amb escuela@laescueladelagua.com i explica’ns les teves necessitats perquè et puguem oferir una proposta a mida.