Curs basat en el certificat de professionalitat: Operació d’estacions de tractament d’aigües.

Presentación

L’itinerari formatiu en Operació d’estacions de tractament d’aigües et prepara per ser competent en el muntatge, la posada en servei, el manteniment i l’operativitat en estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) i en estacions de depuració d’aigua residual (EDAR), amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

 

El curs t’ofereix:

 • Aprofundir en l’adquisició de competències professionals que afavoreixin el treball en equip, la responsabilitat, l’actitud emprenedora, i l’actitud de flexibilitat i el desig d’aprendre.
 • Operar, mantenir i verificar el funcionament d’equips, processos unitaris i instal·lacions d’estacions de tractament i depuració de l’aigua.
 • Identificar els diversos processos de tractament de les aigües residuals, les instal·lacions bàsiques que s’empren i les condicions normals de funcionament.
 • Ajustar i operar equips mecànics, elèctrics o de mesura de diversos paràmetres per al control de processos de depuració.
 • Fer i controlar les operacions de tractament, emmagatzematge, aprofitament i retirada de residus, i subproductes de depuració.
 • Interpretar la seqüència de tractaments emprats per a la producció d’aigua destinada al consum humà.
 • Aplicar el pla de manteniment preventiu d’equips i processos d’acord amb els protocols establerts.
 • Planificar el manteniment correctiu d’equips i canonades.
 • Reparar avaries en equipaments mecànics i elèctrics, canonades i conduccions complimentant els informes de manteniment establerts.
 • Adquirir tots els coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals per al treball en estacions de tractaments d’aigua.

 

I, en acabar...

 • Podràs exercir les funcions d’operador/a de plantes de tractament d’aigües residuals i operador/a de plantes de tractament d’aigua de proveïment.
 • Podràs desenvolupar la teva activitat laboral, tant pel teu compte com per compte d’altri, en l’àrea o el departament de producció de petites, mitjanes i grans empreses, públiques o privades, dedicades a fer tota l’operativitat en plantes de tractament d’aigües residuals (ETAP) i de plantes de depuració d’aigües residuals (EDAR).

 

Sortides professionals

 • Operador/a de planta de tractament d’aigües residuals
 • Operador/a de planta de tractament d’aigua de proveïment

Programa

Equipo Docente

Datos básicos


 • (Compartit

  28

  vegades)