Curs basat en el certificat de professionalitat: Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua. (ENAT0108)

Presentación

L’itinerari formatiu en Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua et prepara per ser competent en la realització del muntatge, la posada en servei i l’operació de xarxes de provisionament i distribució d’aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

 

El curs t’ofereix:

 • Aprofundir en l’adquisició de competències professionals que afavoreixin el treball en equip, la responsabilitat, l’actitud emprenedora, i l’actitud de flexibilitat i el desig d’aprendre.
 • Fer el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment de xarxes de proveïment i distribució d’aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.
 • Conèixer les tècniques de muntatge de les xarxes de distribució i sanejament d'aigua.
 • Conèixer les tècniques de manteniment preventiu i correctiu de les xarxes de distribució i sanejament d'aigua.
 • Conèixer els equips i les eines habituals per al muntatge i el manteniment de les xarxes de distribució i sanejament d’aigua.
 • Conèixer els sistemes de posada en servei i operació de les xarxes de distribució i sanejament d'aigua.
 • Adquirir els coneixements per replantejar les xarxes de distribució i sanejament d’aigua.
 • Adquirir tots els coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals per al muntatge i manteniment de xarxes d’aigua.

 

I, en acabar...

 • Podràs dur a terme les tasques d’operador/a de muntatge i manteniment de xarxes de distribució d’aigua i sanejament.
 • Podràs desenvolupar la teva activitat laboral, tant pel teu compte com per compte d’altri, en l’àrea o el departament de producció de petites, mitjanes i grans empreses, públiques o privades, dedicades a fer el muntatge, l’explotació i el manteniment de xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

 

Sortides professionals

 • Mantenidor/a de xarxes d’aigua
 • Mantenidor/a de xarxes de sanejament
 • Muntador/a de xarxes de proveïment i distribució d’aigua
 • Muntador/a de xarxes i instal·lacions de sanejament

 

Programa

Equipo Docente

Datos básicos


 • (Compartit

  1

  vegades)