Operació i manteniment d’estacions depuradores d’aigües residuals (Online)

Presentación

Els participants de l’Aquafocus d’Operació i manteniment d'estacions depuradores d’aigües residuals obtindran un coneixement específic sobre els aspectes clau implicats en l’explotació d’una instal·lació depuradora en condicions normals, l’operativa en condicions extraordinàries i anòmales, i les possibilitats associades a la regeneració a partir dels usos finals de l’aigua.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals que vulguin controlar els processos d’una EDAR i dominar els processos de manteniment preventiu i predictiu, el control d’emissions, els criteris de regulació d’equips, els consums d’energia i reactius, i el control de costos en qualsevol condició de treball, així com les claus d’una bona gestió de personal de la instal·lació.

 

Continguts

Equipo Docente

Matricula