Operació i manteniment d’estacions depuradores d’aigües residuals (Online)

Presentación

Els participants de l’Aquafocus d’Operació i manteniment d'estacions depuradores d’aigües residuals obtindran un coneixement específic sobre els aspectes clau implicats en l’explotació d’una instal·lació depuradora en condicions normals, l’operativa en condicions extraordinàries i anòmales, i les possibilitats associades a la regeneració a partir dels usos finals de l’aigua.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals que vulguin controlar els processos d’una EDAR i dominar els processos de manteniment preventiu i predictiu, el control d’emissions, els criteris de regulació d’equips, els consums d’energia i reactius, i el control de costos en qualsevol condició de treball, així com les claus d’una bona gestió de personal de la instal·lació.

 

Contingut

Crèdit 1: Com puc operar la meva depuradora en condicions normals?

En aquest crèdit es presenta el funcionament, en condicions normals, d’una planta de tractament d’aigües residuals, i es posen de manifest els aspectes més importants implicats en l’explotació. S’exposaran els paràmetres i elements que s’han de controlar, així com els criteris utilitzats en cada cas. En concret, el crèdit se centra en la gestió del personal, el control de cada procés d’una EDAR, el control d’emissions, els criteris de regulació d’equips, els consums propis d’una depuradora (energia i reactius) i, finalment, el control dels costos.

 

Crèdit 2: Com puc operar la meva depuradora en condicions extraordinàries?

En aquest crèdit es tracten les diverses temàtiques de l’operació de planta en condicions anòmales o extraordinàries. Es comença amb la definició de les condicions extraordinàries en una depuradora, derivades dels problemes habituals que pot patir la xarxa de sanejament: vessaments incontrolats, sobrecàrrega hidràulica en episodis d’altes precipitacions, infiltracions, així com problemes d’olors o problemes de bulking i foaming en el procés biològic, limitació de la capacitat de tractament o avaries d’equips. Posteriorment, s’expliquen les problemàtiques relacionades amb els abocaments en temps sec, el maneig del drenatge intern i els problemes operacionals en la digestió anaeròbica i en la línia de gas.

 

Crèdit 3: Com puc gestionar els meus actius de depuració?

En aquest crèdit es tracta el coneixement relacionat amb la gestió d’actius en una instal·lació de depuració, per a què serveix i amb quina eina es pot comptar. S’expliquen les metodologies de gestió, com s’elabora un inventari d'actius elèctrics i mecànics, i com es fa una correcta revisió de les instal·lacions. Finalment, es desenvolupen els conceptes de manteniment preventiu i predictiu.

 

Crèdit 4: Com puc reciclar l’aigua de la meva depuradora?

En aquest crèdit es presenten les temàtiques relacionades amb la regeneració de l’aigua d’una depuradora. S'estudien els diversos mecanismes de regeneració, així com dels criteris per seleccionar les tecnologies més adequades, a partir dels usos finals de l’aigua. S’expliquen els paràmetres d’operació més importants del procés i els criteris per definir un pla analític adequat de qualitat del tractament i de l’aigua de sortida.

 

Més informació

Modalitat: online.

Durada: 8 setmanes. 100 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 4 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua d'Agbar. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 540 euros per participant.   Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula