Operació i manteniment de xarxes de distribució d’aigua (Online)

Presentació

Els participants que cursin aquest programa d’Operació i Manteniment de Xarxes de Distribució d’Aigua Potable estaran en condicions de conèixer, de manera específica, el funcionament d’una xarxa de distribució d’aigua potable en relació amb la seva operació, el manteniment i la conservació.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer els criteris, les tècniques i la instrumentació per fer una operació correcta de la xarxa de proveïment d’aigua, tenir-ne cura, estudiar les patologies que condueixen al seu envelliment, l’ensinistrament requerit per a la correcta inspecció, l’organització avançada del servei i els sistemes de telecontrol i d'explotació centralitzada. 

 

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matricula