Operació i manteniment de xarxes de drenatge urbà

Presentación

És important invertir esforços per al correcte manteniment i l’operativitat d’aquestes xarxes de drenatge urbà, les quals, pel seu disseny, eren elements indispensables per regular de manera òptima la contaminació i fins i tot l’aprofitament de recursos hídrics.

Els participants d’Operació i manteniment de xarxes de drenatge urbà estaran en condicions de conèixer de manera específica el funcionament d’una xarxa de drenatge en relació amb el manteniment, la neteja i l’operativitat tant en època seca com de pluja.

El contingut del programa s'adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer els criteris, les tècniques i la instrumentació per fer una neteja correcta de la xarxa, els seus mètodes de rehabilitació, l’estudi de les patologies que condueixen al seu envelliment, l’ensinistrament requerit per a la correcta inspecció, l’organització avançada del servei i els sistemes de telecontrol i d'explotació centralitzada. 

 

 

Continguts

Crèdit 1: Com puc garantir la neteja de la meva xarxa de clavegueram?

En aquest crèdit es fa referència a tots els aspectes de neteja de la xarxa que en garanteixen el bon funcionament. S’exposen tant els mitjans com els criteris, les tècniques i la instrumentalització necessaris per netejar correctament la xarxa. Tot seguit, s'aprofundeix en l’avaluació de la neteja i, finalment, es destaca la neteja avançada de la xarxa, els seus pilars i els seus processos, fins a descriure les mesures que proporcionen una neteja sostenible.

 

Crèdit 2: Com puc minimitzar l'envelliment de la meva xarxa de clavegueram?

En aquest crèdit s’aborden diverses temàtiques relacionades amb l'envelliment de la xarxa per incidir en el coneixement necessari per a la seva minimització. Es comença amb la presentació de les diverses inspeccions de la xarxa i es deriva en les patologies que condueixen a l’envelliment dels diversos elements que la formen. Després s’expliquen els mètodes de rehabilitació, tant els convencionals com els mètodes de rehabilitació sense rasa. També s’aprofundeix en la rehabilitació dels elements característics, i es conclou amb la presa de decisions a l’hora d'actuar, els factors condicionants i la normativa aplicable.

 

Crèdit 3: Com puc operar la meva xarxa de clavegueram en temps sec i de pluja?

En aquest crèdit es proporciona el coneixement relacionat amb l’operació i el manteniment de la xarxa de drenatge, tant en temps sec com en temps de pluja. S'explica l’organització del servei d’explotació de la xarxa, desenvolupant els conceptes de l’operació bàsica i de l’operació avançada, per aprofundir en els sistemes de telecontrol i els sistemes d'explotació centralitzada.

 

Més informació

Aquest programa s'ofereix en exclusiva a empreses que desitgin formar a un grup de treballadors (mínim 6 participants)

Modalitat: online.

Durada: 6 setmanes. 75 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 3 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua d'Agbar. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 420 euros per participant.  Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula