Operació i manteniment de xarxes de drenatge urbà

Presentación

És important invertir esforços per al correcte manteniment i l’operativitat d’aquestes xarxes de drenatge urbà, les quals, pel seu disseny, eren elements indispensables per regular de manera òptima la contaminació i fins i tot l’aprofitament de recursos hídrics.

Els participants d’Operació i manteniment de xarxes de drenatge urbà estaran en condicions de conèixer de manera específica el funcionament d’una xarxa de drenatge en relació amb el manteniment, la neteja i l’operativitat tant en època seca com de pluja.

El contingut del programa s'adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer els criteris, les tècniques i la instrumentació per fer una neteja correcta de la xarxa, els seus mètodes de rehabilitació, l’estudi de les patologies que condueixen al seu envelliment, l’ensinistrament requerit per a la correcta inspecció, l’organització avançada del servei i els sistemes de telecontrol i d'explotació centralitzada. 

 

Continguts

Equipo Docente

Matrícula