Planificació de xarxes de distribució d’aigua potable

Presentación

Els participants que cursin aquest programa de Planificació de Xarxes de Distribució d’Aigua Potable estaran en condicions de conèixer, de manera específica, el funcionament d’una xarxa de distribució d’aigua potable en relació amb el seu disseny i la posada en marxa.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer els criteris, les tècniques i la instrumentació per fer un disseny i un dimensionament correctes de la xarxa, els seus mètodes de rehabilitació, l’estudi de les patologies que condueixen al seu envelliment, l’ensinistrament requerit per a la correcta inspecció, l’organització avançada del servei i els sistemes de telecontrol i d'explotació centralitzada. 

 

Contingut

Crèdit 1: Com puc predissenyar la meva xarxa de proveïment?
En aquest crèdit es plantegen les metodologies i tècniques per al disseny d’una xarxa de proveïment segons les condicions a les quals aquesta es veurà exposada i segons la previsió d’explotació, avaluant les afeccions que li suposaran tant les ampliacions com les modificacions. Es donaran a conèixer els reglaments, tant de disseny com de servei, que regulen les xarxes de distribució d’aigua potable. I, finalment, s’aportarà el coneixement necessari sobre els materials que cal emprar en aquestes xarxes.

 

Crèdit 2: Com puc dimensionar els elements de la meva xarxa de proveïment?
En aquest crèdit es presenten els paràmetres físics que descriuen el comportament hidràulic de les xarxes de proveïment i s’aporta el coneixement necessari per entendre el funcionament dels components principals d’aquestes xarxes. Tot seguit es faciliten les eines matemàtiques mínimes per al dimensionament de la xarxa i s’explica, també, el programa informàtic més utilitzat en el disseny de nous elements.

 

Més informació

Aquest programa s'ofereix en exclusiva a empreses que desitgin formar a un grup de treballadors (mínim 6 participants)

Modalitat: online.

Durada: 4 setmanes. 50 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 2 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua d'Agbar. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 290 euros per participant.  Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula