Planificació de xarxes de distribució d’aigua potable

Presentación

Els participants que cursin aquest programa de Planificació de Xarxes de Distribució d’Aigua Potable estaran en condicions de conèixer, de manera específica, el funcionament d’una xarxa de distribució d’aigua potable en relació amb el seu disseny i la posada en marxa.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer els criteris, les tècniques i la instrumentació per fer un disseny i un dimensionament correctes de la xarxa, els seus mètodes de rehabilitació, l’estudi de les patologies que condueixen al seu envelliment, l’ensinistrament requerit per a la correcta inspecció, l’organització avançada del servei i els sistemes de telecontrol i d'explotació centralitzada. 

 

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula