Planificació de xarxes de drenatge urbà (Online)

Presentación

Els participants que cursin aquest programa de Planificació de Xarxes de Drenatge Urbà estaran en condicions de conèixer de manera específica el disseny d’una xarxa de drenatge i les tècniques i metodologies requerides per afrontar projectes d’ampliació o modernització de xarxes ja existents, avaluant les possibilitats d’aplicació per tal de satisfer les necessitats dels usuaris.

El contingut del programa s'adreça especialment a aquells professionals interessats a planificar el drenatge urbà atenent a criteris hidrològics, hidràulics i urbanístics i, alhora, aprofundir en la implantació de la xarxa i el seu procés constructiu. Finalment, es capacita l’alumne per presentar els documents necessaris per liderar un projecte executiu. 

 

Contingut:

Crèdit 1: Com vull que sigui la meva xarxa d'aquí a 10 anys?

En aquest crèdit es plantegen les metodologies i tècniques per al disseny d’una nova xarxa de drenatge, o d’ampliació o modernització d’una xarxa de drenatge existent. Es donarà a conèixer la planificació en el drenatge urbà, i després s’aprofundirà en conceptes d’hidràulica i hidrologia, els elements essencials d’una xarxa de drenatge i, finalment, s’explicaran els criteris fonamentals en el disseny. També es donaran a conèixer la modelització així com les tècniques de drenatge urbà sostenible (TEDUS) i els principis de la gestió avançada.

Crèdit 2: Com puc dissenyar i dimensionar el meu sistema de clavegueram?

En aquest crèdit es descriuen els elements de la xarxa de drenatge i s’aporten els coneixements necessaris per al seu disseny. S’analitzen les dades de partida essencials per definir les necessitats de la xarxa que es dissenyarà, i es proporcionen les eines que en permeten el disseny hidràulic i mecànic. Tot seguit s’aprofundeix en la implantació de la xarxa i el seu procés constructiu, i, finalment, es presenten tots els documents que han de constar en un projecte d’una xarxa de drenatge.

 

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula