Planificació i gestió de recursos hídrics (Online)

Presentación

Els participants de Planificació i Gestió de Recursos Hídrics obtindran un coneixement específic que els permetrà dur a terme l’explotació dels recursos hídrics de manera correcta i òptima.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals interessats a identificar les característiques pròpies de cada recurs segons el seu origen, a conèixer els paràmetres aplicats en la gestió integrada detectant tots aquells agents i actors implicats, i a considerar els impactes de cadascun d’ells en la planificació hidrològica, amb l’objectiu final de gestionar les conques a partir de criteris de resposta a totes les necessitats o demandes detectades i assegurant, sempre, la sostenibilitat mitjançant la cura de la qualitat i la quantitat dels recursos existents.

 

Continguts

Equipo Docente

Matrícula