Planificació i gestió de recursos hídrics (Online)

Presentación

Els participants de Planificació i Gestió de Recursos Hídrics obtindran un coneixement específic que els permetrà dur a terme l’explotació dels recursos hídrics de manera correcta i òptima.

El contingut del programa s’adreça especialment a aquells professionals interessats a identificar les característiques pròpies de cada recurs segons el seu origen, a conèixer els paràmetres aplicats en la gestió integrada detectant tots aquells agents i actors implicats, i a considerar els impactes de cadascun d’ells en la planificació hidrològica, amb l’objectiu final de gestionar les conques a partir de criteris de resposta a totes les necessitats o demandes detectades i assegurant, sempre, la sostenibilitat mitjançant la cura de la qualitat i la quantitat dels recursos existents.

 

Contingut

Crèdit 1: Com puc gestionar els meus recursos hídrics?
En aquest crèdit els alumnes coneixeran els recursos hídrics de què es pot disposar, identificant les característiques pròpies de cadascun d’ells segons el seu origen. Tot seguit s’especifiquen els diversos mètodes d’explotació de tots ells, tot assegurant la sostenibilitat a través de la cura de la qualitat i de la quantitat d’aquests recursos. També s’exposen els recursos alternatius, amb els avantatges i els inconvenients que tenen, per poder-los incloure en la gestió global dels recursos hídrics.
Crèdit 2: Com puc fer la planificació hidrològica d’una conca?
En aquest crèdit es desenvolupen els continguts aplicats a la gestió integrada de recursos hídrics, tot detectant els agents i actors implicats, les interrelacions entre ells i les conseqüències en la planificació hidrològica. Es tindran en compte els criteris de participació de tots aquests agents per assegurar una gestió de la conca que respongui a totes les necessitats/demandes detectades.

 

 

Més informació

Aquest programa s'ofereix en exclusiva a empreses que desitgin formar a un grup de treballadors (mínim 6 participants)

Modalitat: online.

Durada: 4 setmanes. 50 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 2 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua d'Agbar. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 290 euros per participant.  Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula