Cicle Formatiu Grau Superior en Gestió de l'Aigua

Presentació

El títol de Tècnic Superior en Gestió de l'Aigua et prepara gestionar l'ús eficient de l'aigua, organitzant i desenvolupant el muntatge, la posada en servei, l'explotació i el manteniment de xarxes i estacions de tractament d'aigües, aplicant els requeriments de qualitat, tant de les instal·lacions com de l'aigua i les mesures de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental requerides per la normativa vigent.

 

Prepara't per...

Amb una durada de 2 anys i un total de 2.000 hores, aquest cicle formatiu té com a objectiu principal preparar-te per a: 

 • Determinar les operacions de control dels processos implicats en la gestió de l'aigua
 • Planificar l'execució d'obres de construcció i el muntatge de xarxes i instal·lacions d'aigua
 • Planificar la posada en marxa i les operacions d'explotació de xarxes i instal·lacions d'aigua
 • Verificar la capacitat de la realització de proves funcionals i reglamentàries
 • Elaborar plans de manteniment preventiu

 

Al finalitzar ...

Els titulats i titulades seran capaços i capaces de:

 • Resoldre avaries en xarxes i instal·lacions d'aigua
 • Organitzar el muntatge d'equips mecànics i elèctrics
 • Realitzar el control de processos mitjançant sistemes automàtics
 • Supervisar l'execució d'obres de construcció i muntatge de xarxes i instal·lacions d'aigua
 • Realitzar les operacions de gestió més adequades en una instal·lació per a l'ús eficient de l'aigua
 • Elaborar la documentació tècnica i administrativa requerida per complir amb la normativa vigent

Aquests professionals s'han d'adaptar a les noves situacions laborals i llocs de treball originats pels continus canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, mantenint actualitzats els coneixements relatius al seu entorn professional.

Requisits d'accés

Continguts i Competències

Sortides Professionals i Acadèmiques

Datos Básicos e Inscripción