La gestió del cicle urbà de l’aigua. Una visión integral

Presentación

Els participants que cursin aquest programa de Gestió del cicle urbà de l’aigua obtindran un coneixement complet sobre la gestió del cicle urbà de l’aigua i el marc regulador pel qual es legislen els recursos hídrics.

El contingut del programa s'adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer i dominar les eines de gestió més adequades per a cadascuna de les etapes del cicle, amb l’objectiu de desenvolupar la seva activitat en un context de gestió de l’aigua sostenible, racional i accessible per a totes les persones.

 

Contingut

Crèdit 1: Com és la gestió del cicle de l’aigua?

En aquest crèdit es desenvolupa el cicle de l’aigua, amb especial atenció al cicle urbà de l’aigua i la seva gestió. Es detallen totes les etapes que componen aquest cicle i les diverses característiques, tant de l’aigua com de les infraestructures implicades. A més, es dota de les eines de gestió més adequades per a cadascuna d’aquestes etapes. Sempre sota la visió holística de tot el cicle de l’aigua i, per tant, de les interrelacions entre cadascuna de les etapes i la seva implicació en una gestió sostenible del recurs dins del mateix cicle.

 

Crèdit 2: Com puc aplicar el marc regulador del cicle urbà de l’aigua?

En aquest crèdit es presenta el marc regulador pel qual es legislen els recursos hídrics. Es tindran en compte les característiques de la regulació que caracteritzen l’ús racional i sostenible de l’aigua, així com l’accessibilitat d’aquesta per a tothom. Finalment, es presentaran les eines per al disseny de models de gestió adreçats a assolir aquests objectius.

 

Més informació

Modalitat: online.

Durada: 4 setmanes. 50 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 2 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua del Grup Suez. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 290 euros per participant. (145€, Especial Maig '20). Només fins el 13 de Maig. Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula