La gestió del cicle urbà de l’aigua. Una visión integral

Presentación

Els participants que cursin aquest programa de Gestió del cicle urbà de l’aigua obtindran un coneixement complet sobre la gestió del cicle urbà de l’aigua i el marc regulador pel qual es legislen els recursos hídrics.

El contingut del programa s'adreça especialment a aquells professionals interessats a conèixer i dominar les eines de gestió més adequades per a cadascuna de les etapes del cicle, amb l’objectiu de desenvolupar la seva activitat en un context de gestió de l’aigua sostenible, racional i accessible per a totes les persones.

 

 

Continguts

Equipo Docente

Matrícula