Vés enrere

MOOC en Eficiència Energètica

Eficiència energètica en instal·lacions d’aigua.

Actualment, la societat està més sensibilitzada davant les qüestions energètiques i ambientals, la qual cosa fa que l’eficiència energètica sigui el suport dels pilars bàsics de les polítiques energètiques de gairebé tots els països del món. Per això, en l’actualitat, la gran majoria de països estan impulsant les actuacions que tendeixen a millorar l’eficiència i l’estalvi a través de mesures i eines, tant tècniques com econòmiques i administratives.

Durant aquests darrers anys, s’estan desenvolupant una sèrie de mesures directives per part dels governs per assolir objectius de disminució de consum i demanda energètica, els quals s’estan incentivant a través de subvencions per fomentar l’eficiència energètica. L’objectiu que es proposa consisteix en la reducció de la dependència energètica, així com en la reducció de les emissions a l’atmosfera. D’aquesta manera, des de les empreses del cicle integral de l’aigua s’estan impulsant una sèrie de mesures per optimitzar el consum energètic en diverses instal·lacions del cicle integral de l’aigua.

Per tal d’assolir els objectius marcats, es diagnostica el consum energètic per proporcionar una sèrie d’accions de millora que permetin obtenir un triple objectiu:

  • Reduir el consum energètic
  • Minimitzar les emissions de CO2 a l’atmosfera
  • Reduir costos en la factura elèctrica

L’abast de la diagnosi del consum energètic comprèn l’anàlisi d’eficiència energètica dels equips de més consum i l’estudi de la facturació energètica actual, així com altres aspectes de naturalesa tècnica i operacional que permetin optimitzar el consum energètic de la instal·lació.

Per a això, inicialment caldrà prendre dades de camp amb equips de mesurament portàtils. De l’estudi d’aquestes dades obtingudes es podran calcular els rendiments i les ràtios que proporcionaran el coneixement de l’estat actual de la instal·lació i, posteriorment, dur a terme un seguit de propostes que ajudin a millorar l’eficiència energètica de la instal·lació.

Pròxima convocatòria: a concretar

Duración: 2 setmanes. El programa requereix una dedicació aproximada de 12,5 hores setmanals (inclou hores de formació lectiva online i hores d’autoformació del participant).

 

Si el completes amb èxit, podràs:

  • Quantificar els consums energètics d’una instal·lació d’aigua i els seus costos associats.
  • Identificar l’eficiència energètica dels equips que formen les instal·lacions d’aigua.
  • Identificar i caracteritzar els factors que afecten el consum d’energia.
  • Detectar les parts de la instal·lació que no són eficients energèticament.
  • Elaborar un informe d’auditoria energètica.
  • Identificar i presentar possibles millores de l’eficiència energètica d’una instal·lació.

 

Els MOOC de l’Escola de l’Aigua són tutoritzats, així que participaràs en l’experiència completa que t’ofereix la metodologia online de l’Escola de l’Aigua.