Vés enrere

MOOC en Gestió Sostenible

La gestió sostenible de l’aigua.

El canvi que s’ha produït en la societat i en el medi ambient a causa del consum massiu de recursos fa que ens replantegem el model de vida actual. Els recursos finits són els més consumits i, cada cop, a més gran escala. Aquest increment exponencial ha arribat fins a un punt de no retorn, on els recursos es consumeixen a una velocitat superior de la que es produeixen.

Això no afecta només en un àmbit ambiental, sinó també econòmic i social, ja que la dependència dels recursos finits i el seu esgotament gradual no deixen d’encarir-los.

El desenvolupament sostenible intenta convertir un model econòmic de producció i consum lineal en un nou model circular, en el qual la recuperació i l’optimització de recursos és el més important. Per aquest motiu, les empreses han d’assegurar la seva situació en un futur i optar per la via sostenible, generar nous models de negoci basats en l’economia circular, en la retrodependència cap als recursos finits, en el treball actiu i en la contínua adaptació a les necessitats de canvi de la societat actual.

Tenint en compte aquesta definició, podem veure que l’aigua requereix d’actuacions sostenibles per a la seva gestió, ja que es tracta d’un element central en aquesta interrelació econòmica, social i ambiental. L’aigua és essencial per a la salut i la qualitat de vida de les persones, és i ha estat sempre el motor econòmic per al desenvolupament de les civilitzacions i es tracta d’un recurs present en tots els ecosistemes naturals del planeta.

 

Si el completes amb èxit, podràs:

  • Entendre i interioritzar el concepte de desenvolupament sostenible.
  • Conèixer les categories principals d’impacte relacionades amb els recursos hídrics.
  • Saber com posar en context la situació política, econòmica i social actual de cada entorn i conèixer els efectes que pot tenir sobre les empreses responsables dels serveis de l’aigua.
  • Identificar les tecnologies i solucions que asseguren una gestió responsable dels recursos hídrics, i saber aplicar-les de manera adequada tenint en compte les condicions de l’entorn i els paràmetres de la xarxa.
  • Aprendre a desenvolupar el càlcul de l’empremta hídrica al cicle integral, saber interpretar els resultats obtinguts i tenir la capacitat d’aplicar mesures correctives i preventives per preservar els recursos hídrics.
  • Ser conscient de la importància del diàleg amb els grups d’interès relacionats amb el consum o la gestió dels recursos hídrics, saber identificar-los en cada localitat o situació, i conèixer les metodologies per detectar les seves necessitats i expectatives.

El desenvolupament sostenible és un concepte d’aplicació global amb múltiples definicions acceptables i les estratègies del qual varien segons la localitat on actuem.

Per aquesta raó, el curs ofereix una visió general sobre els reptes socials i ambientals actuals, i proposa solucions concretes per actuar de manera sostenible.

 

Pròxima convocatòria: a concretar

Durada: 2 setmanes. El programa requereix una dedicació aproximada de 12,5 hores setmanals (inclou hores de formació lectiva online i hores d’autoformació del participant).

 

Els MOOC de l’Escola de l’Aigua són tutoritzats, així que participaràs en l’experiència completa que t’ofereix la metodologia online de l’Escola de l’Aigua.