Operació i manteniment de plantes de tractament d’aigua potable (Online)

Presentación

Els participants d’aquest programa d’Operació i manteniment de plantes de tractament d’aigua potable estaran en condicions d’entendre, a escala global, el funcionament d’una planta de tractament d’aigües potables, i consolidaran els coneixements necessaris per a la correcta presa de decisions en la gestió de les instal·lacions.

El contingut del programa està especialment indicat per a aquells professionals que estiguin interessats a conèixer les diverses pràctiques i paràmetres que cal controlar en cada procés, els criteris per incrementar l’eficiència d’una instal·lació, els sistemes de gestió adequats per reduir costos i les claus que li permetin saber dur una bona gestió del personal de la instal·lació.

 

Contingut

Crèdit 1: Com puc operar la meva planta de tractament d’aigua?

En aquest crèdit s’explicarà com es fa l’operació d’una planta de tractament d’aigües potables, a través de les diverses pràctiques per a cada procés unitari, els paràmetres que cal controlar en el procés i com afecten aquestes operacions a la qualitat de l’aigua quan s’acaba l’operació. De la mateixa manera, s’identifiquen i desenvolupen diverses situacions anòmales que es poden trobar en l’operativa habitual, i es defineixen unes pautes per poder seguir amb l’operació en aquests casos.

 

Crèdit 2: Com puc gestionar la meva planta de tractament d’aigua?

Aquest crèdit pretén transmetre un mètode per facilitar la presa de decisions en la gestió de la planta de tractament d’aigua. Es presenten els criteris de gestió de personal, d’optimització de processos, els requeriments d’automatització, així com els paràmetres de control de les activitats, els sistemes de gestió i l’eliminació de costos.

 

Més informació

Aquest programa s'ofereix en exclusiva a empreses que desitgin formar a un grup de treballadors (mínim 6 participants)

Modalitat: online.

Durada: 4 setmanes. 50 hores de dedicació que inclouen hores de formació lectiva online i hores d’autoformació. El programa requereix, aproximadament, 12,5 hores setmanals.

Crèdits i titulació: 2 ECTS. Els participants que superin el programa rebran un certificat acreditatiu de l’Escola de l’Aigua d'Agbar. Els crèdits cursats es reconeixeran com a crèdits itinerables per cursar els postgraus o el màster de l’itinerari de Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online

Idioma: espanyol

Import: 290 euros per participant.  Programa bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita).  

 


El curs forma part de l’itinerari del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, la qual cosa permet un camí de desenvolupament professional: el participant comença un Aquafocus amb la possibilitat d’ampliar-lo a postgrau o màster. Coneix l’itinerari online des dels AQUAFOCUS de l’Escola de l’Aigua.

El curs és bonificable per la FUNDAE (Fundación Tripartita) com a formació contínua.

Programa y Titulación

Equipo Docente

Matrícula