Serveis educatius

Creem experiències educatives per a les organitzacions que volen posicionar-se en favor de la sostenibilitat.

Imagen

L’educació és indispensable per avançar en la cultura de la sostenibilitat i el compromís de les persones i de les societats. Per mitjà de programes educatius, activitats puntuals, recursos didàctics o exposicions, les organitzacions poden transferir aquests valors i fomentar el canvi d’hàbits en la ciutadania. Els nostres serveis a mida són creatius i personalitzats, i fan servir en cada cas la metodologia més adequada per facilitar l’aprenentatge.

 

Serveis gestionats:

 

Més informació

Els serveis a mida es dissenyen tenint en compte les necessitats específiques de cada empresa o institució, tant des del punt de vista de la localització com dels continguts. Contacta amb hola@laescueladelagua.com per exposar les teves necessitats i oferir-te una proposta que s’ajusti al teu cas particular.