AQUAfocus

Formació tècnica intensiva online

Imagen

Els programes AQUAfocus online són formacions tutoritzades de curta durada que posen l'accent en aspectes tècnics específics dins de la gestió del cicle urbà de l’aigua. .

 

Gestió del cicle integral

 

Drenatge i depuració d’aigües residuals

 

Potabilització i distribució d’aigua

 

Infraestructures de conca

 

Els AQUAfocus són píndoles de 4, 6 o 8 setmanes de durada integrades en l’Itinerari formatiu del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua Online, que et permeten iniciar un o diversos AQUAfocus i, posteriorment, al teu ritme, assolir un màster o postgrau.

 

Programa EmpresEs
Si vols incloure els programes de l’Escola de l’Aigua dins del pla formatiu de la teva empresa per a 2 o més empleats, consulta les bonificacions a  admisiones@laescueladelagua.com. admisiones@laescueladelagua.com.