Formació per a la Qualificació Professional

Potenciem l'exercici professional 

Imagen

L'itinerari de formació en línia dissenyat per perfils operaris es compon d'un conjunt de cursos online de curta durada l'objectiu dels quals és oferir als participants els coneixements i les eines necessàries per al correcte desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats a les instal·lacions d'aigua en les que hi treballen. Les diferents formacions es poden cursar de forma independent, en format asíncron, i són completament bonificables a través de la FUNDAE.

Els continguts dels cursos s'han elaborat prenent com a referència el mapa de competències professionals que conformen els Certificats de Professionalitat aprovats pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social del Govern d'Espanya, per a l'àmbit de Formació Professional per a l'Ocupació.

A partir d'un enfocament completament professionalitzador, als diferents cursos s'exposen els conceptes imprescindibles que els treballadors de perfil operari necessiten conèixer per desenvolupar les seves funcions d'una forma més eficient, segura i sostenible.

Els diferents programes s'engloben en les següents àrees temàtiques:

 

Plantes de Tractament d'Aigua Potable (ETAP)

 • Curs en funcionament i operació de processos de producció d'aigua potable (60h - 6 setmanes)
 • Curs en manteniment preventiu d'equips i processos d' ETAPs (60h - 6 setmanes)
 • Curs en reparació d'equips mecànics i elèctrics d' ETAPs (60h - 6 setmanes)


Plantes de Tractament d'Aigües Residuals (EDARs)

 • Curs en funcionament i operació de processos de producció d'aigües residuals (60h - 6 setmanes)
 • Curs en manteniment preventiu d'equips i processos d'EDARs (60h - 6 setmanes)
 • Curs en reparació d'equips mecànics i elèctrics d'EDARs (60h - 6 setmanes)


Xarxes d'Abastament d'Aigua Potable

 • Curs en replanteig de xarxes de distribució d'aigua potable (30h - 3 setmanes)
 • Curs en muntatge de xarxes de distribució d'aigua potable (60h - 6 setmanes)
 • Curs en posada en servei i operació de xarxes d'aigua potable (50h - 5 setmanes)
 • Curs en manteniment preventiu de xarxes d'aigua potable (50h - 5 setmanes)
 • Curs en manteniment correctiu de xarxes d'aigua potable (50h - 5 setmanes)


Xarxes de Sanejament d'Aigües Residuals

 • Curs en replanteig de xarxes de sanejament d'aigües residuals (30h - 3 setmanes)
 • Curs en muntatge de xarxes de sanejament d'aigües residuals (60h - 6 setmanes)
 • Curs en posada en servei i operació de xarxes de sanejament d'aigües residuals (50h - 5 setmanes)
 • Curs en manteniment preventiu de xarxes de sanejament d'aigües residuals (50h - 5 setmanes)
 • Curs en manteniment correctiu de xarxes de de sanejament d'aigües residuals (50h - 5 setmanes)

 

Vols formar al teu equip? Si sou un grup de 6 o més participants, podrem crear una aula específica per a vosaltres, adaptant la data d'inici i fi, així com la intensitat de realització. Posa't en contacte amb Admissions (admisiones@laescueladelagua.com) i amplia aquesta informació.

Ets un particular? Informa't de les properes convocatòries en obert a admisiones@laescueladelagua.com