Experiència d’aprenentatge

Pràctica, contributiva, innovadora, personalitzada
Imagen

PRÀCTICA

Les metodologies formatives proposades per lEscola de lAigua sinspiren en una representació de laprenentatge actiu i experiencial, en el qual lalumne esdevé protagonista del seu propi aprenentatge.

Per aquest motiu, lEscola de lAigua incorpora en els seus programes formatius elements vinculats a la realitat professional, com ara visites tècniques, resolució de reptes professionals, pràctiques en instal·lacions, etc.

CONTRIBUTIVA

Laprenentatge es construeix en xarxa, és a dir, a través de la resolució de propostes i activitats col·laboratives; una competència clau per al desenvolupament professional.

INNOVADORA

Amb lobjectiu de satisfer les exigències actuals de connectivitat i mobilitat, les accions formatives integren l’ús de formats didàctics transmèdia. Això afavoreix que els alumnes desenvolupin, de manera paral·lela, les habilitats que es demanen als professionals; és a dir, disposar de les màximes competències digitals i tecnològiques.

A més, els participants tenen a la seva disposició el CREA, el Centre de Recursos de lAigua, que els permet conèixer les novetats i tendències del sector de la mà dexperts de prestigi internacional.

PERSONALITZADA

Ens adaptem a les necessitats de lalumne a través dun itinerari flexible i modular que integra modalitats presencials i online, incorporant, quan és possible, el reconeixement acadèmic de l'experiència professional.

També generem solucions a mida per a empreses i institucions que requereixen accions formatives específiques.