Memòria 2017

L’Escola de l’Aigua, una institució per als reptes globals
Imagen

LEscola de lAigua atén la seva missió de compartir el coneixement expert en la gestió sostenible de laigua des duna perspectiva holística. Perquè l'aigua significa vida, alimentació, energia, salut, benestar...

Tal com sexplica a la memòria, lEscola de lAigua es projecta al futur com un aliat a disposició del concert global per a lassoliment dels ODS a través de la capacitació i la inspiració de tota una generació de professionals de laigua i de ciutadans, capaços de transformar el món.

Principals indicadors dactivitat 2017

DESCAReRGA la MEMòRIA DE L'escola de l'aigua 2017 [en castellà]

 

CAPÍToL 1: L'escola d el'aigua, una institució per als reptes globals

LEscola de lAigua posa a disposició de la societat el coneixement tècnic i de gestió del cicle integral de laigua que Agbar i Suez Espanya han desenvolupat durant 150 anys. Aquesta dilatada experiència permet incorporar una visió molt transversal del sector i lalineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, especialment leducació en la gestió de laigua potable i el sanejament, orientada al desenvolupament de societats sostenibles.


DESCARREGA EL CAPÍTOL 1

 

CAPÍTOL 2: APRENENTATGE TRANSFORMADOR DURANT TOTA LA VIDA  

LEscola de lAigua orienta les seves activitats a les persones (més de 45.000 el 2017) perquè es desenvolupin professionalment i socialment. Els continguts sactualitzen i sadapten per donar resposta a la preservació ambiental en els contextos més diversos, i es basen en metodologies pràctiques i aplicades a través dinterfícies digitals.


DESCARREGA EL CAPÍTOL 2 

 

CAPÍTOL 3: CONEIXEMENT EXPERT EN AIGUA I SANEJAMENT

El coneixement sobre la gestió de laigua i els recursos naturals és la base de lEscola de lAigua. L'experiència, les habilitats formatives i les eines tecnològiques a disposició del cos docent suposen un alt potencial per impulsar el desenvolupament sostenible a les nostres societats i contribuir a la preservació dels ecosistemes hídrics.


DESCAREGA EL CAPÍTOL 3

 

CAPÍTOL 4: COMPARTIR PER GENERAR VALOR SOCIAL 

Els reptes globals estimulen l’equitat social, el govern transparent, la protecció ambiental i el dinamisme econòmic. L’Escola de l’Aigua posa el seu coneixement al servei dels actors socials per donar resposta a aquest paradigma i la generació de valor compartit. 


DescaRrEgar capítOl 4

 

 

Comparteix a