Metodologia

Tots els recursos a disposició de l'aprenentatge
Imagen

Apostem per una metodologia flexible que combina classes presencials amb sessions online, treballs en grup, estudi de casos específics del sector de l'aigua, accés al centre de recursos de l’aigua, visites tècniques i masterclasses a càrrec de professionals referents del sector, així com un projecte final aplicable a una empresa.

 

Classes presencials
Sessions impartides per professors de l’àmbit universitari i investigador, així com professionals experts i directius del sector de l’aigua. Les classes presencials es concentraran en 14 caps de setmana, formats per divendres a la tarda i dissabte tot el dia, per tal de fer compatible aquesta formació amb l'activitat professional. Aquestes classes presencials tindran lloc a Madrid o a Barcelona.

 

Videoclasses
Sessions impartides a través de la plataforma WebEx Training, que permet als estudiants interaccionar i comunicar-se amb el professorat i amb els companys tot simulant una aula real. Aquestes classes tenen lloc els dimecres, els dijous i els divendres a la tarda.

 

Visites tècniques
Visites a les millors instal·lacions nacionals, on s’analitzarà l’aplicació directa dels continguts tractats durant el programa.

 

Estudis de cas
“Learning by doing”. Anàlisi de casos reals del negoci de l’aigua o models de gestió. Els participants reflexionaran i aprendran de les bones pràctiques.

 

Activitats
Exercicis que facilitaran a l’alumne la reflexió, l’aprenentatge i la utilització de les competències desenvolupades. Seran individuals o de grup.

 

Dinamització activa
Es fomenta en el grup la interrelació i l’intercanvi de coneixements i experiències a través de l’entorn virtual. Es desenvoluparan activitats col·laboratives eventuals.

 

 

 

Els nostres graduats t’ho expliquen