AQUAfocus

Formació tècnica intensiva online

Imagen

Els programes Aquafocus corporatius aprofundeixen en temes específics dinterès professional en aigua i medi ambient. Senfoquen a unes necessitats formatives concretes i de curta durada. Els Aquafocus corporatius simparteixen en modalitat presencial o online en funció de la temàtica.

 

Programa empreses

Si vols incloure els programes de lEscola de lAigua dins del pla formatiu de la teva empresa per a 2 o més treballadors, consulta les bonificacions a admisiones@laescueladelagua.com.
També són susceptibles de ser bonificats per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundación Tripartita), entitat que beneficia les empreses que aposten per la formació dels seus treballadors mitjançant laplicació de bonificacions en la cotització de la Seguretat Social. Per a més informacióhttps://www.fundae.es