Activitat

Formació i divulgació en aigua i medi ambient
Imagen

En un mercat cada vegada més competitiu, ladquisició de nous coneixements i capacitats de gestió de laigua i del medi ambient és un aspecte clau per al desenvolupament dels professionals del sector. Des de lEscola de lAigua treballem perquè els nostres programes formatius sadaptin a aquestes necessitats i siguin la millor opció.

LEscola de lAigua ofereix programes de formació en matèria d’aigua i medi ambient adreçats tant a empreses com a professionals, i cobreix tots els àmbits del cicle integral de l’aigua amb programes per a tots els llocs clau d’una organització.

La nostra proposta inclou des de màsters i postgraus fins a cursos tècnics especialitzats, així com formació professional i programes educatius i de sensibilització, emprant diversos formats (presencial, semipresencial i online) amb metodologies innovadores que faciliten laprenentatge i la seva aplicació immediata.

El nostre enfocament combina el rigor acadèmic que ens aporten les universitats i escoles tècniques de prestigi, amb lexpertise acumulat durant més de 165 anys en gestió del cicle integral de laigua a escala mundial.

Així organitzem la nostra activitat en diverses àrees de coneixement:  

 

 

 

Oferim diversos programes formatius que arriben a tots els llocs clau duna organització i també cobrim les necessitats de les administracions en accions educatives i de sensibilització:
 

Per a tècnics i gerents

En obert
 • Màsters centrats en les habilitats relacionades amb lestratègia de negoci per al sector de laigua i del medi ambient. Acreditació universitària.
 • Postgraus que cobreixen tots els aspectes relatius a la gestió tècnica del cicle urbà de laigua. Amb acreditació universitària.
 • AQUAfocus aprofundeix sobre temes específics d'interès professional en aigua i medi ambient.  Enfocats a unes necessitats formatives concretes i de curta durada.
 • AQUAstages estades intensives que combinen sessions presencials a càrrec dexperts amb visites tècniques a les instal·lacions del grup.
A mida

Oferim a les empreses i institucions la possibilitat de desenvolupar programes de formació a mida que sadaptin a les seves necessitats

Programes o accions formatives específiques adreçats a un grup tancat de professionals duna organització i dissenyats amb un enfocament pràctic atenent els requeriments concrets de cada client.

Posat en contacte amb nosaltres i explicans la teva necessitat formativa

 

Per a operaris

En obert
A mida

Oferim a les empreses i institucions la possibilitat de desenvolupar programes de formació a mida que sadaptin a les seves necessitats.

 • Diagnòstic i detecció de necessitats formatives aplicant la solució a les necessitats ad hoc.
 • Qualificació professional.
 • Disseny i adaptació de continguts a les necessitats de lempresa.
 • Accions formatives d'especialització.
 • Càpsules específiques de curta durada.

Ciutadania en general

En obert
 • Programa escolar AQUALOGÍA.
 • Programes deducació ambiental per a empreses i administracions.
 • Projectes expositius, museogràfics i de patrimoni hidràulic.
A mida

Desenvolupem programes i serveis de sensibilització mediambiental per a escolars, ciutadans, companyies i la societat en general.

Posat en contacte amb nosaltres i explicans la teva necessitat formativa