Equip de l’Escola de l’Aigua

Imagen

El ventall de professionals que formen lequip de lEscola de lAigua va des de pedagogs i especialistes en formació fins a enginyers que treballen en empreses del grup i formen part de lequip docent.

LEscola de lAigua aconsegueix lequilibri perfecte entre lequip de gestió i el docent.

EQUIP DE GESTIÓassegura laplicació del model educatiu, la qualitat dels serveis que sofereixen, el funcionament i ladministració de lEscola de lAigua.

EQUIP DOCENT:  compta amb un directori d'experts que desenvolupen diverses funcions pel que fa als programes formatius, tant en obert com en la seva versió a mida.

  • Direcció acadèmica que assegura la qualitat i el rigor dels programes i continguts.
  • Autors de materials.
  • Investigadors.
  • Professors i tutors que acompanyen el procés daprenentatge.