FP DUAL

Apostem per la professionalització del sector

Imagen

 

La Formació Professional Dual és una modalitat d'FP en la qual l'estudiant combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa , aprenent continguts i temàtiques en connexió directa amb la realitat de la professió.

Amb l'FP DUAL, les empreses s'impliquen en l'organització de la formació, més enllà de les pràctiques tradicionals, amb la impartició de continguts amb valor curricular en el lloc de treball. L'alumnat es beneficia d'una formació especialitzada i valorada pel mercat laboral, i té la possibilitat de compatibilitzar la formació amb la pràctica retribuïda.

L'Escola de l'Aigua coordina la implementació de l'Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Xarxes i Estacions d'Aigua i el Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió d'Aigua, en diferents instituts amb la col·laboració de les operadores de Suez a Espanya, referent en FP Dual del sector de l'aigua.

 


Cicle Formatiu Grau Mitjà en Xarxes i Estacions d'Aigua
Porta a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de les xarxes d'aigua, així com les operacions, el manteniment dels equips i de les instal·lacions de tractament d'aigües Sol·licita informació >>

 


Cicle Formatiu Grau Superior en Gestió d'Aigua
Gestiona l'ús eficient de l'aigua, organizant i desenvolupant el muntatge, la posada en servei, l'explotació i el manteniment de xarxes i d'estacions de tractament d'aigües  Sol·licita informació >>

 

 

 

 

Centres Impartidors

Actualment els cicles formatius s'imparteixen als següents centres:

 


Institut PERE MARTELL de TARRAGONA
L'Institut Pere Martell és un dels centres públics de Formació Professional més destacats de Catalunya, amb una àrea d'influència que abasta Tarragona, Catalunya i comunitats veïnes. És un centre específic de Formació Professional (FP), referent a Catalunya en l'oferta de formació professional, ocupacional i contínua.  Més informació >>

 


Institut ESTEVE TERRADAS I ILLA de CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
L'Institut Esteve Terradas i Illa és el centre de referència de Formació Professional a Cornellà de Llobregat (Barcelona) amb un fort vincle amb el territori i amb el teixit empresarial, on aporten tècnics preparats i competents. Actualment compta amb més de 1.700 alumnes en ESO, Batxillerat, Formació Professional i Formació Ocupacional.  Més informació >>

 


Institut MUNICIPAL DEL TREBALL de GRANOLLERS (BARCELONA)
L'EMT és un institut d'ensenyament secundari públic, la titularitat correspon a l'Ajuntament de Granollers i està sostingut mitjançant un conveni singular amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es caracteritza per la seva vinculació amb l'entorn local i comarcal, i també per la seva relació amb el món del treball. Més informació >>

 


CENTRO INTEGRADO DE FP POLITÉCNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Més de nou-cents estudiants assisteixen diàriament al Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago de Compostel·la, on es formen en diferents famílies professionals com: Electricitat i Electrònica; Fabricació Mecànica; Fusta, Moble i Suro; Transport i Manteniment del Vehicle o Aigua i Energia, entre d'altres. Més informació >>