FP DUAL

La FP Dual de l'aigua, la millor opció formativa per una ocupació de qualitat

Imagen

 

La Formació Professional Dual és una modalitat d'FP en la qual l'estudiant combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en l'empresa , aprenent continguts i temàtiques en connexió directa amb la realitat de la professió.

Amb l'FP DUAL, les empreses s'impliquen en l'organització de la formació, més enllà de les pràctiques tradicionals, amb la impartició de continguts amb valor curricular en el lloc de treball. L'alumnat es beneficia d'una formació especialitzada i valorada pel mercat laboral, i té la possibilitat de compatibilitzar la formació amb la pràctica retribuïda.

L'Escola de l'Aigua coordina la implementació de l'Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Xarxes i Estacions d'Aigua i el Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió d'Aigua, en diferents instituts amb la col·laboració de les operadores de Suez a Espanya, referent en FP Dual del sector de l'aigua.

 


Cicle Formatiu Grau Mitjà en Xarxes i Estacions d'Aigua
Porta a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de les xarxes d'aigua, així com les operacions, el manteniment dels equips i de les instal·lacions de tractament d'aigües Sol·licita informació >>

Sortides professionals:

 • Muntador/a de xarxes de captació y distribució d’aigua
 • Muntador/a de xarxes i instal·lacions de sanejament
 • Muntador/a de xarxes d’aigua potable
 • Operador/a de planta de tractament d’aigua
 • Operador/a de manteniment de plantes de captació d’aigua
 • Operador/a de planta de tractament d’aigües residuals
 • Tècnic/a de planta de tractament d’aigües residuals
 • Operador/a de planta


Cicle Formatiu Grau Superior en Gestió d'Aigua
Gestiona l'ús eficient de l'aigua, organizant i desenvolupant el muntatge, la posada en servei, l'explotació i el manteniment de xarxes i d'estacions de tractament d'aigües. Sol·licita informació >>

Sortides professionals: 

 • Encarregat/ada del muntatge de xarxes d’abastament i distribució d’aigua
 • Encarregat/ada del muntatge de xarxes i d’instal·lacions de sanejament
 • Encarregat/ada del manteniment de xarxes d’aigua
 • Encarregat/ada del manteniment de xarxes de sanejament
 • Operador/a de plantes de tractament d’aigua potable
 • Operador/a de plantes de tractament d’aigües residuals
 • Tècnic/a en gestió de l’ús eficient de l’aigua
 • Tècnic/a en sistemes de distribució d’aigua

 

Centres Impartidors

Actualment els cicles formatius s'imparteixen als següents centres amb els que tenim algun tipus de col·laboració:

 

INSTITUT PERE MARTELL. TARRAGONA

L'Institut Pere Martell és un dels centres públics de Formació Professional més destacats de Catalunya, amb una àrea d'influència que abasta Tarragona, Catalunya i comunitats veïnes. És un centre específic de Formació Professional (FP), referent a Catalunya en l'oferta de formació professional, ocupacional i contínua. 

Empreses Col·laboradores: Agbar, Ematsa, Comaigua i Aquambiente  Més informació >>

INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA. CORNELLÀ DE LLOBREGAT. BARCELONA

L'Institut Esteve Terradas i Illa és el centre de referència de Formació Professional a Cornellà de Llobregat (Barcelona) amb un fort vincle amb el territori i amb el teixit empresarial, on aporten tècnics preparats i competents. Actualment compta amb més de 1.700 alumnes en ESO, Batxillerat, Formació Professional i Formació Ocupacional. 
Empresa Col·laboradora: Aigües de Barcelona.   Més informació >>

INSTITUT MUNICIPAL DEL TREBALL DE GRANOLLERS. BARCELONA

L'EMT és un institut d'ensenyament secundari públic, la titularitat correspon a l'Ajuntament de Granollers i està sostingut mitjançant un conveni singular amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es caracteritza per la seva vinculació amb l'entorn local i comarcal, i també per la seva relació amb el món del treball. 
Empreses Col·laboradores: Agbar,  Aquambiente, Companya d'Aigües de Palamós, Aigües Colomenques, Aigües de Sabadell, i Cassa Aigües i Depuració.  Més informació >>


CENTRO INTEGRADO DE FP POLITÉCNICO. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Més de nou-cents estudiants assisteixen diàriament al Centro Integrado de FP Politécnico de Santiago de Compostel·la, on es formen en diferents famílies professionals com: Electricitat i Electrònica; Fabricació Mecànica; Fusta, Moble i Suro; Transport i Manteniment del Vehicle o Aigua i Energia, entre d'altres.
Empresa col·laboradora: Viaqua.  Més informació >>

IES SIERRA DE CARRASCOY. EL PALMAR. REGIÓN DE MURCIA

El Instituto de Educación Secundaria Sierra de Carrascoy es un centro d’ensanyament de titularitat pública localitzat en la població de El Palmar, en la Regió de Murcia que, en la seva oferta educativa, conta con la Educació Secundaria Obligatòria, Batxillerat i  diferents Cicles Formatius de grau mig i grau superior.
Empresa Col·laboradora: EMUASA. Més informació >>

IES MIGUEL HERNÁNDEZ EN ALHAMA. MURCIA. REGIÓN DE MURCIA
El Instituto de Educación Secundaria Miguel Hernández es un centre d’ensenyança de titularitat pública localitzat a la població de Alhama de Murcia gestió de la qual correspon al Govern de la Regió de Murcia. La seva oferta educativa ofereix Cicles formatius de Grau Mig i de Grau Superior.
Empresas Col·laboradores: EMUASA i HIDROGEA. Més informació >>

IES LA ROSALEDA. MÁLAGA
El IES La Rosaleda de Málaga es un dels centres educatius amb més història de Málaga.  Inaugurat el 1947, conte amb una gran oferta educativa àmplia i de qualitat i si bé, es molt congut com a Institut de formació Profesional, des de fa ja molts anys, dins dels quasi  70.000 metros quadrats que te, alberga la majoria de les modalitats educatives existents avui dia, destacant, al seu torn, la integració i inclusió efectiva de tot l'alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.
Empresas col·laboradores: Hidralia i Aguas de Torremolinos. Més informació >>

IES VIRGEN DE LA PALOMA. MADRID

IES Virgen de la Paloma de Madrid es una Institució Pública dedicada a l’ensenyança des de fa mes de 75 anys. Està ubicat a Madrid capital, junt amb l’espai natural Dehesa de la Villa. Actualment, conta amb la major oferta educativa de la Comunitat de Madrid, Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitj i grau superior.
Empresa colaboradora: Aquambiente. Més informació >>