¿Per què volem ser el teu partner de formació tècnica?

  • Tenim més de 150 anys d’experiència en la gestió del cicle integral de l’aigua i el medi ambient, que comprèn més de 10 àrees de coneixement.
  • Dissenyem accions formatives específiques adreçades a un grup tancat de professionals d’una organització i dissenyades amb un enfocament pràctic atenent els requeriments concrets de cada client.
  • La nostra formació persegueix resultats tangibles, amb un alt component experiencial i amb l’objectiu de trobar solucions a casos reals del dia a dia, sempre amb l’ajuda de la nostra xarxa d’experts.

“Col·laborar amb organitzacions com Empresas Públicas de Cundinamarca enforteix l’objectiu d’assolir una gestió més sostenible i eficient del recurs hídric”.

Manuel Giraldo

Director territorial d’Aigües de Barcelona