Aquafocus corporatius

Formació tècnica per a empreses

Imagen

Els programes Aquafocus corporatius aprofundeixen en temes específics dinterès professional en aigua i medi ambient. Senfoquen a unes necessitats formatives concretes i de curta durada. Els Aquafocus corporatius simparteixen en modalitat online o blened (combinant presencialitat en remto i continguts online) en funció de la temàtica.

Perfil Administrativo

Gestors i responsables tècnics

Operaris

Aquests cursos no s'ofereixen per a particulars, sino només per a empreses del sector de l'aigua que vulguin formar a un grup de treballadors