FP DUAL

Apostem per la professionalització del sector

Imagen

La formació professional dual (FR DUAL) és una modalitat de la FP en què l’estudiant combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa. Durant l’estada formativa, l’alumne duu a terme tasques acordades entre l’empresa i el centre educatiu, aprenent continguts i temàtiques concretes amb més profunditat del que seria possible en el centre educatiu.

L’Escola de l’Aigua va participar en el disseny, l’aprovació i la implementació del nou grau mitjà d’FP “Tècnic en xarxes, instal·lacions i estacions d’aigua”, que té de referència 2 qualificacions professionals de nivell 2.

La formació professional dual beneficia l’alumnat, perquè adquireix formació especialitzada i valorada pel mercat laboral, assoleix competències per desenvolupar-se en el context laboral i té la possibilitat de compatibilitzar la formació amb la pràctica retribuïda.

També és beneficiosa per a l’empresa, ja que aquesta té l’oportunitat d’influir sobre els continguts educatius i el tipus d’aprenentatge, i genera professionals autònoms, responsables i especialitzats. Actualment, l’Escola de l’Aigua facilita que aquest grau mitjà es pugui impartir en els següents centres:

 


Institut Pere Martell de Tarragona
L’Institut Pere Martell és un dels centres públics de formació professional més destacats de Catalunya, amb una àrea d’influència que comprèn Tarragona, Catalunya i comunitats veïnes. És un centre específic de formació professional (FP) referent a Catalunya en l’oferta de formació professional, ocupacional i contínua.  Més informació >>

 


Institut MUNICIPAL DEL TREBALL de GRANOLLERS
L’EMT és un institut d’ensenyament secundari públic la titularitat del qual correspon a l’Ajuntament de Granollers i és sostingut mitjançant un conveni singular amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es caracteritza per la seva vinculació amb l’entorn local i comarcal, i també per la seva relació amb el món del treball. .  Més informació >>

 


POLITÉCNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
Més de nou-cents estudiants assisteixen diàriament al Centro Politécnico de Santiago de Compostel·la, en el qual es formen diverses famílies professionals, com Electricitat i Electrònica; Fabricació Mecànica; Fusta, Moble i Suro; Transport i Manteniment del vehicle; o Aigua i Energia, entre d’altres Més informació >>