Cicle Formatiu Grau Mitjà Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües

Presentació

Prepara't per dur a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de les xarxes d'aigua així com les operacions i el manteniment dels equips i les instal·lacions de les estacions de tractament d'aigua , aplicant la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i assegurant la seva funcionalitat i el respecte al1 medi ambient.

 

Prepara't per...

Amb una durada de 2 anys i un total de 2.000 hores, aquest cicle formatiu té com a objectiu principal ensenyar-te a: 

 • Executar les obres de paleta i formigó
 • Realitzar operacions de preparació del terreny, associades al muntatge i manteniment de xarxes d'aigua
 • Muntar i mantenir instal·lacions interiors d'aigua
 • Emmagatzemar els recursos necessaris per dur a terme el muntatge, explotació o manteniment de xarxes d'aigua
 • Replantejar la instal·lació dels elements, garantint la possibilitat de el muntatge i informant de possibles riscos.

 

Al finalitzar ...

Els titulats i titulades seran capaços de:

 • Muntar equips, elements mecànics i sistemes elèctrics associats a les xarxes d'aigua i a les estacions de tractament, assegurant el seu bon funcionament
 • Posar en servei les xarxes d'aigua, portant a terme les comprovacions necessàries per assegurar el seu funcionament
 • Realitzar les operacions relacionades amb l'explotació de xarxes i estacions de tractament d'aigua
 • Dur a terme les proves de funcionament reglamentàries en xarxes d'aigua, per a comprovar el seu correcte funcionament.
 • Realitzar l'anàlisi dels diferents tipus d'aigües, emprant les tècniques específiques per a cada cas
 • Localitzar avaries a les xarxes d'aigua, realitzant les operacions associades al manteniment i a la conservació de les xarxes de les estacions de tractament d'aigua
 • Elaborar la documentació tècnica i administrativa específica per a complir amb la normativa vigent.

Aquests professionals s'hauran d'adaptar a les noves situacions laborals i als llocs de treball originats pels continus canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, mantenint actualitzats els coneixements relatius al seu entorn professional.

Requisits d'accés

Continguts i Competències

Sortides Professionals

Datos básicos e Inscripción