Privacitat de dades i avís legal

Política de privacitat de dades

L’Escola de l’Aigua és una marca comercial sota la qual Aqua Development Network, S.A. ofereix serveis de formació, consultoria i divulgació del sector de l’aigua i el medi ambient.

Aqua Development Network, S.A. (ADN) t’informa, en aquest document, sobre el tractament que farà de les teves dades personals:

  1. Si has demanat l’admissió en algun dels cursos que gestiona.
  2. Si hi has estat admès com a alumne.
  3. Si vols rebre informació dels programes formatius que ofereix ADN, o fas qualsevol consulta o petició que hi estigui relacionada.

Si tens algun dubte sobre el contingut d’aquesta política, posa’t en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO).

 

Qui és el responsable de les dades que proporciones?

 

Les teves dades són recollides i seran tractades per Aqua Development Network, S.A., societat constituïda d’acord amb la llei espanyola, amb CIF A-85788065, i inscrita al Registre Mercantil, al full M-487945, sec. 8, foli 130, volum 27077 del llibre de Societats.

La informació de contacte del Responsable del Tractament és la següent:

  • Domicili social: Passeig de la Zona Franca 48, Planta 6, (08038) Barcelona
  • Telèfon: +34 93 247 97 35
  • E-mail: dpo.es@suez.com
 

ADN ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO), que s’encarrega de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la companyia, i amb el qual pots posar-te en contacte per tal d’aclarir qualsevol dubte relacionat amb la privacitat de les teves dades, per exercir els teus drets o per transmetre’ns els teus suggeriments, a través dels següents mitjans:

  • Telèfon: +34 93 247 97 35
  • E-mail: dpo.es@suez.com

 

Quines dades recollim dels nostres alumnes i possibles alumnes?


En cas que demanis l’admissió en algun dels nostres cursos, et demanarem que ens proporcionis la següent informació:

• Nom i cognoms

• DNI / número de passaport

• Compte bancari (en cas que assumeixis tu mateix el pagament del curs)

• Dades de contacte (domicili, e-mail, telèfon, etc.)

• Currículum vitae / expedient acadèmic

• Carta de recomanació (opcional)

• Fotografia

Si només ens demanes informació o vols subscriure't als nostres newsletters, tan sols ens hauràs de proporcionar el teu nom i les teves dades de contacte.

Durant els cursos, et demanarem dades addicionals en diverses ocasions i t’informarem en tot moment de l’ús que en farem (organització de visites i viatges, assistència a conferències, etc.).

 

Amb quins propòsits tractem les teves dades?
 

Si demanes informació o vols que t’enviem el nostre newsletter, tractarem les teves dades per atendre la teva petició sobre la base del consentiment que dones a tal propòsit.

A més a més, volem tractar les teves dades amb la finalitat d’informar-te de totes les nostres activitats, perquè participis i/o col·laboris en aquelles que t’interessin. Així que necessitem la teva autorització per fer-te arribar comunicacions informatives.

 
Els teus drets
 

Pots accedir a les teves dades, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes i, en aquest cas, suprimir-les quan no siguin necessàries per a la finalitat amb què es van recollir. D’aquesta manera, pots anul·lar el consentiment prestat per als tractaments addicionals que hagis autoritzat. Per fer-ho, t’has de posar en contacte amb el nostre DPO a la següent adreça: dpo.es@suez.com   

ADN et reconeix el dret a presentar una reclamació davant el DPO si creus que s’ha fet un tractament incorrecte de les teves dades de caràcter personal. La teva reclamació s’investigarà de manera confidencial. En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar les denúncies que consideris oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Avís Legal

Les dades indentificatives del responsable del lloc web són les que consten tot seguit: Aqua Development Network, S.A. (d’ara endavant, ADN), NIF A-85788065, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al full número M-487945, sec. 8, foli 130, volum 27077 del llibre de Societats.

L’accés i l’ús del lloc web d’ADN atribueix a qui el fa la condició d’“Usuari”, que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, en el seu cas, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.

 

Condicions generals d’ús del lloc web
 

Objecte
 

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés, la creació, l’edició, la modificació i la supressió) al lloc web d’ADN, inclosos els continguts i serveis que s’hi posen a disposició. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc es considera “usuari” i accepta de manera expressa, automàtica i voluntària sotmetre’s a les condicions generals vigents en cada moment que accedeixi a aquest lloc web, com també les condicions particulars que, en el seu cas, li siguin aplicables.

ADN es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web, modificar o eliminar serveis o continguts, així com les condicions d’accés i/o ús del lloc web.
 

Ús
 

L’usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web es fa en tot cas sota la seva única responsabilitat. Es prohibeix l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a ADN o qualsevol tercer. Amb la utilització del lloc web, l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui malmetre la imatge, els interessos i/o els drets d'ADN i/o de tercers, o pugui malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedeixi d’alguna manera la utilització normal del lloc web.

ADN adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; tot i així, l’usuari ha de ser conscient que les mesures dels sistemes informàtics a internet no són sempre fiables i que, per tant, ADN no pot garantir la inexistència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que continguin.
 

Drets de propietat industrial i intel·lectual
 

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com també tota la informació continguda en el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, base de dades i qualsevol altre contingut que hi aparegui) són propietat d’ADN.

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució transformació i comunicació pública pertanyeran en tot moment a ADN, i amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte d'aquests drets de propietat industrial i intel·lectual, i per a tot el món, incloent-hi qualsevol dels seus continguts, elements i d’altres materials creats, editats i/o modificats per l’usuari. L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades per ADN, logos, noms comercials, dissenys o know-how, així com cap dels altres signes distintius d’ADN sense el previ consentiment exprés i per escrit d’aquesta.

L’usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni en la seva totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit d’ADN. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

1) L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir ni manipular el copyright ni la resta de dades identificatives dels drets d’ADN, ni tampoc cap altre mecanisme de protecció,

2) L’usuari no està autoritzat a desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades on s'emmagatzema la informació del web. Tota la informació del lloc web està protegida per drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació que conté aquest web, la seva revenda, així com també la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’ADN ocasionarà les responsabilitats legalment establertes. Les marques (signes distintius i logos) que apareixen al lloc web són titularitat exclusiva d’ADN i estan degudament registrades o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.
 

Exclusió de garanties i responsabilitat
 

ADN no es fa responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del seu web. Especialment, ADN no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços o links que conté aquest lloc web i que puguin conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. ADN no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. De la mateixa manera, l’accés a aquestes a través d’aquest lloc web no implica que ADN recomani o aprovi els seus continguts. ADN no es fa responsable de les deficiències del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté són de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. ADN no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar d’aquest accés o ús de la informació. ADN no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys possibles que es puguin ocasionar en el sistema informàtic de l’usuari, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari emprat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Hipervincles i llocs enllaçats. L’usuari que pretengui establir un hipervincle o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web d’ADN haurà de rebre una autorització prèvia i per escrit d’ADN. L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre ADN i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’hipervincle, ni l’acceptació o l'aprovació per part d’ADN dels seus continguts i serveis. En qualsevol cas, ADN es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hipervincle al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web on s’inclou l’hipervincle.

Al lloc web d’ADN es posen a disposició de l’usuari, únicament per a la recerca i l'accés a la informació, continguts i serveis disponibles a internet, hipervincles o dispositius tècnics d’enllaç (links o botons), que permeten a l’usuari l’accés a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (llocs enllaçats). ADN no ofereix ni comercialitza per si/o per mitjà de tercers la informació, els continguts i els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis, així com tampoc qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests, de manera que l’usuari assumeix exclusivament tota la responsabilitat de la navegació a través d’aquests.
 

Legislació aplicable i jurisdicció
 

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

ADN i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a totes aquelles qüestions que puguin sorgir o accions que es puguin desenvolupar, derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, l'aplicació, el compliment o l'incompliment del que s’ha establert aquí.