Flecha
Inici > Qualificació professional

Formació Contínua

Formación Contínua

L'itinerari de formació en línia dissenyat per a perfils operaris i perfils administratius d'empreses d'aigua es compon d'un conjunt de cursos online de curta durada l'objectiu principal dels quals és dotar els participants dels coneixements i les eines necessàries per al correcte desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats. Els diferents mòduls es poden cursar de manera independent, en format asíncron, i són completament bonificables a través de la FUNDAE.

Els continguts dels cursos s'han elaborat prenent com a referència el conjunt de competències professionals que conformen els certificats de professionalitat aprovats pel Ministeri de Treball i Economia social del Govern d'Espanya per al sistema de formació professional per a l'ocupació.

A partir d'un enfocament completament professionalitzador, els diferents cursos exposen els conceptes imprescindibles que els professionals de perfil operari i administratiu empreses d'aigua necessiten conèixer per desenvolupar la seva activitat professional d'una manera més eficient, segura i sostenible.

Vols formar el teu equip? Si sou un grup de 10 participants o més, podrem crear una aula específica per a vosaltres, adaptant la data d'inici i fi i la càrrega d'estudi. Posa't en contacte amb el Servei a Empreses i amplia aquesta informació.

Ets particular? Entra al curs i sol·licita més informació.

Programes destacats

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Técnicas de Recepción y Comunicación
Formació tècnica

Tècniques de Recepció i Comunicació

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Operaciones Administrativas Comerciales
Formació tècnica

Operacions Administratives Comercials

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Grabación de Datos
Formació tècnica

Enregistrament de Dades

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Gestión de Archivos
Formació tècnica

Gestió d'arxius

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Mantenimiento Correctivo de Redes
Qualificació Professional

Manteniment Correctiu de Xarxes

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Mantenimiento Preventivo de Redes
Formació tècnica

Manteniment Preventiu de Xarxes

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Puesta en Servicio y Operación de Redes
Formació tècnica

Posada en Servei i Operació de Xarxes

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Montaje de Redes de Agua Potable
Formació tècnica

Muntatge de Xarxes d'Aigua Potable

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Montaje de Redes de Saneamiento
Formació tècnica

Muntatge de Xarxes de Sanejament

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Replanteo de Redes de Agua Potable
Formació tècnica

Replanteig de Xarxes d'Aigua Potable

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Replanteo de Redes de Saneamiento
Formació tècnica

Replanteig de Xarxes de Sanejament

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Reparación de Equipos Mecánicos y Eléctricos de EDAR y ETAP
Formació tècnica

Reparació d'equips mecànics i elèctrics d'EDAR i ETAP

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Mantenimiento Preventivo de Equipos y Procesos de EDAR y ETAP
Formació tècnica

Manteniment preventiu d'equips i processos d'EDAR i ETAP

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
Funcionamiento y Operación de EDAR
Formació tècnica

Funcionament i Operació d'EDAR

BONIFICABLE PER LA FUNDAE
NOVA CONVOCATÒRIA
Funcionamiento y Operación de ETAP
Qualificació Professional

Funcionament i operació d'ETAP