Flecha
Inici > Política de privadesa

Política de privadesa

Escola de l'Aigua és una marca comercial sota la qual Aqua Development Network, SA ofereix serveis de formació, consultoria i divulgació del sector de l'aigua i el medi ambient.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, de protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, et oferim a continuació la informació relativa al tractament de les teves dades personals obtingudes o recollides a través del present lloc web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals demanades a través del lloc web www.laescueladelagua.com serà responsabilitat d'Aqua Development Network, SA, amb CIF A-85788065 i domicili social al passeig de la Castellana (torre de Cristall), 259 – C, planta 31 sud, 28046, Madrid.

Amb quina finalitat i base legitimadora es tractaran les vostres dades personals? Durant quant de temps?

El simple fet de visitar la web i navegar per les diferents seccions no requereix que ens facilitis cap dada de caràcter personal o que et registris com a usuari. No obstant això, us recordem que es podran instal·lar cookies al vostre dispositiu d'accés d'acord amb el que disposa la nostra política de cookies. Pots obtenir més detalls sobre les cookies que utilitzem, la configuració del teu consentiment i com les pots desactivar a la nostra política de cookies.

Si sol·licites informació o demanes que et remetem el nostre newsletter, o si sol·licites informació sobre algun dels nostres cursos, et demanarem que ens facilitis les teves dades d'identitat i de contacte (mòbil i email) per poder contactar-te i adreçar-nos a tu per facilitar-te la informació que hagis sol·licitat.

En el cas que decideixis realitzar alguns dels cursos que oferim, se't sol·licitaran dades d'identitat (nom i cognoms, DNI o passaport) i de contacte (domicili, email, telèfon, etc.), dades econòmiques (compte bancari, a cas que assumeixis personalment el pagament del curs), dades d'educació i professió (currículum vitae, expedient acadèmic), carta de recomanació (opcional) i, si escau, una fotografia.

Durant la realització dels cursos, et sol·licitarem dades addicionals en diferents ocasions, informant-te en tot moment de per què les utilitzarem (organització de visites i viatges, assistència a conferències, etc.).

El tractament de les dades personals recollides en completar els diferents formularis es basa en (i) el consentiment (art. 6.1.a del RGPD) o, si escau, (ii) que el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte a el que linteressat és part o per a laplicació a petició daquest de mesures precontractuals en el cas que sol·licitis la inscripció en algun dels cursos (art. 6.1.b del RGPD).

Durant el curs, podrem enviar-te per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, missatges relatius al curs en què participes per informar-te d'esdeveniments relacionats, canvis d'horaris d'activitats i novetats a la programació o relatius al pla d'estudis. Aquests missatges són necessaris per a la correcta execució del contracte.

En el cas que completeu alguna de les enquestes posades a la vostra disposició al web per demanar la vostra percepció o satisfacció sobre els cursos, el web o espais col·laboratius de l'Escola de l'Aigua o del Campus de l'Aigua, les vostres dades seran tractades d'acord amb l'interès legítim del responsable a conèixer la teva opinió per millorar els nostres serveis o els nostres espais de col·laboració.

A més, volem tractar les dades amb la finalitat d'enviar-te periòdicament informació sobre nous programes formatius i activitats en qualsevol format, inclòs l'electrònic. Per això, necessitem la vostra autorització expressa per remetre't missatges informatius.

Recorda que pots revocar els teus consentiments en tot moment per qualsevol dels mitjans indicats a l'apartat Quins són els teus drets?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per respondre a la teva petició o consulta, i, en tot cas, durant la realització del curs on has sol·licitat la inscripció. Posteriorment, es conservaran bloquejats durant un període addicional per poder respondre davant d'eventuals responsabilitats legals. Transcorregut aquest període, les dades personals seran eliminades de manera definitiva.

Quines mesures de seguretat han estat implantades per protegir les dades personals?

ADN tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha aplicat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.

Amb qui compartim les teves dades?

Els diferents departaments d'ADN implicats en la tramitació de la vostra petició poden accedir a les vostres dades de caràcter personal per gestionar-la correctament.

A més, ADN utilitza proveïdors de serveis per a algunes tasques. Aquests proveïdors de serveis, que actuen com a encarregats del tractament de l'ADN, poden canviar amb el temps. En tot cas, ADN garanteix a través de la signatura d'acords (entre altres mitjans) que compleixen amb mesures de seguretat apropiades i que segueixen les instruccions en el tractament de les dades personals a què accedeixen.

Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats a països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats a l'EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d'aquest territori. ADN garanteix que:

  • Les transferències es fan a països sobre els quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l'europeu.
  • En absència de la declaració d'adequació esmentada, s'han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió.

Pots consultar aquesta informació a la pàgina de l'AEPD.

Per a més informació sobre aquesta matèria, podeu contactar amb el delegat de protecció de dades d'ADN a dpo.es@agbar.es.

A qui comuniquem les teves dades?

ADN podrà comunicar les teves dades personals a tercers quan ho consentis expressament, quan sigui necessari per a la correcta execució del servei sol·licitat o quan estigui obligada per disposició legal.

Quan sigui necessari el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t'informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació i de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals .

En cas que el curs en què participes estigui organitzat amb alguna altra institució, les teves dades seran enviades a aquesta per a la correcta gestió del curs. Si fas pràctiques, podrem facilitar les teves dades a les empreses on les desenvoluparàs

I, si escau, al Ministeri d'Educació. En compliment de la normativa vigent, quan correspongui, comunicarem les vostres dades al Ministeri d'Educació ia diferents administracions públiques.

ADN també podria estar obligada a comunicar les teves dades personals quan li vingui imposat per una disposició legal o en el cas que fos requerida per l'Administració pública o per les forces i els cossos de seguretat de l'Estat.

Quins són els teus drets?

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

  • Dret d'accés: consisteix a consultar quines dades personals tenim sobre vosaltres.
  • Dret de rectificació: consisteix a modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes o incomplets.
  • Dret d'oposició: consisteix a sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
  • Dret de supressió: consisteix a sol·licitar que eliminem les dades personals.
  • Dret de limitació: consisteix a sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals, en determinades circumstàncies.
  • Dret de portabilitat: consisteix a sol·licitar que t'entreguem en un format informàtic la informació que tenim sobre tu o que la transmetem a un altre responsable.
  • Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat competent: consisteix a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Pots revocar el teu consentiment en tot moment o exercitar qualsevol dels drets esmentats contactant amb el delegat de protecció de dades d'Aqua Development Network, SA (ADN), per correu electrònic tramès a l'adreça dpo.es@agbar.es, o bé per correu postal a l'adreça passeig de la Zona Franca 48, planta 6, (08038) Barcelona, amb referència “Protecció de dades”.

La sol·licitud haurà de contenir una còpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se't podrà requerir que la subsans. L'exercici d'aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Xarxes socials

Com a norma general, els perfils corporatius d'ADN a les xarxes socials (Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilites dades a través de missatges privats a xarxes socials amb motiu d'una consulta o petició formulada a través d'aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes exposats en aquesta política. Et recordem que no has d'incloure dades personals teves o de tercers (com ara emails, nom, telèfon o número de contracte) a través de missatges oberts a cap xarxa social. Si no sabeu si terceres persones poden llegir el vostre missatge, us aconsellem que ens contacteu per un altre canal.

Llocs enllaçats

Al lloc web laescueladelagua.com pots trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats sobre les quals ADN no té cap responsabilitat. Aquestes pàgines disposen si és el cas de la seva pròpia política de privadesa en què es detalla l'entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d'aquest.

Actualització d'aquesta política

ADN pot revisar aquesta política en qualsevol moment. Recordeu-vos de revisar-la cada cert temps. En cas que les modificacions comportin un canvi substancial en el tractament de les teves dades o es requereixi el teu consentiment per a algun nou tractament, se t'informarà sobre aquests canvis per tal de demanar novament el teu consentiment en aquells casos en què fos necessari.

Política de privadesa revisada el 16 de desembre de 2022.