Flecha
Inici > Avís legal

Avís legal

Les dades identificatives del responsable del lloc web són les que figuren a continuació: Aqua Development Network, SA (d'ara endavant, “ADN”), NIF A-85788065, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al full número M-487945, sec . 8, foli 130, tom 27077 del llibre de societats.

L'accés al lloc web d'ADN i el seu ús atribueixen a qui els realitza la condició d'“Usuari”, que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.

Condicions generals d'utilització del lloc web

Objecte

Aquestes condicions generals regulen l'ús (que engloba també l'accés, la creació, l'edició, la modificació i la supressió) d'aquest lloc web d'ADN, inclosos els continguts i els serveis posats a disposició. Qualsevol persona que accedeixi al present lloc es considera Usuari i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària sotmetre's a les condicions generals vigents en el moment en què accedeix a aquest lloc web, així com a les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables.

ADN es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat previ avís, l'estructura i el disseny del lloc web i de modificar o eliminar serveis o continguts, així com les condicions d'accés o ús del lloc web.

Ús

L'Usuari n'és conscient i accepta que fa ús del lloc web en tot cas sota la seva única responsabilitat. Queda prohibit l'ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a ADN o qualsevol tercer. Durant la utilització del lloc web, l'Usuari es compromet a no actuar de manera que pogués fer malbé la imatge, els interessos o els drets d'ADN o de tercers; que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís de qualsevol manera la normal utilització del lloc web.

ADN adopta mesures de seguretat raonables per detectar l'existència de virus, no obstant, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són fiables i que, per tant, ADN no pot garantir l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics de l'Usuari o als seus documents electrònics i els fitxers que contenen.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la informació continguda al lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que aparegui) són propietat d'ADN.

Els drets d'explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts i elements i, en particular, els drets d'ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyeran a tot moment a ADN, amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment per a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom, inclosa qualsevol millora, adaptació, traducció o perfeccionament dels continguts, elements i altres materials creats, editats o modificats per l'Usuari. Sense el consentiment exprés previ i per escrit d'ADN, l'Usuari no podrà utilitzar les marques registrades per aquesta, ni els seus logos, noms comercials, dissenys i know-how, així com qualsevol altre signe distintiu d'ADN.

L'usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni íntegrament, aquesta informació sense el consentiment exprés i per escrit d'ADN. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

  1. L'usuari no està autoritzat a suprimir, eludir ni manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets d'ADN, així com qualsevol mecanisme de protecció.
  2. L'usuari no està autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades on s'emmagatzema la informació de la web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets dautor. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web i la revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'ADN, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Les marques (signes distintius i logos) que apareixen al lloc web són titularitat exclusiva d'ADN i estan degudament enregistrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels respectius i legítims propietaris.

Exclusió de garanties i responsabilitat

ADN no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l'ús dels continguts del vostre lloc web. Especialment, ADN no respon ni dels continguts ni de l'estat dels enllaços que conté aquest lloc web i que poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. ADN tampoc no respon dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web. L'accés a ells a través d'aquest lloc web tampoc implica que ADN recomani o aprovi els continguts. ADN no es fa responsable de les deficiències del servei del vostre centre servidor, ni de les xarxes de comunicació o els problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l'accés al lloc web com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui els duu a terme. ADN no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús de la informació. ADN no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que poguessin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari i els fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, dun mal funcionament del navegador o de lús de versions no actualitzades.

Hiperenllaços i llocs enllaçats L'usuari que pretengui establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d'enllaç des del lloc web al lloc web d'ADN haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit d'ADN. L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'ADN i el propietari del lloc o de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació o l'aprovació per part d'ADN dels seus continguts o serveis. En tot cas, ADN es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en tot moment qualsevol hiperenllaç al vostre lloc web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o els continguts del lloc web en què s'inclou l'hiperenllaç.

Al lloc web d'ADN es posen a disposició de l'Usuari -únicament per a la cerca d'informació, continguts i serveis disponibles a internet i l'accés a ells- hiperenllaços o dispositius tècnics d'enllaç (p. ex. enllaços o botons), que permeten a l'Usuari accedir a llocs o portals d'internet pertanyents a tercers o gestionats per aquests (“Llocs Enllaçats”). ADN no ofereix ni comercialitza en nom propi ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera aquests continguts i serveis, així com altres materials de qualsevol naturalesa presents en ells, de manera que l'usuari assumeix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d'aquests.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

ADN i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei del lloc web i de els seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s'estableix aquí.