Des dels seus orígens, l’Escola de l’Aigua és una institució especialitzada en el desenvolupament de programes educatius, museogràfics i de sensibilització ambiental per a tots els públics.

El disseny dels nostres programes, activitats i recursos es planteja a partir dels següents eixos:

  • Què volem aprendre? Proposem continguts i competències vinculats a l’educació ambiental, i els connectem amb la vida quotidiana dels participants.
  • Com ho fem? Organitzem les activitats segons el cicle d’ensenyament-aprenentatge, considerant l’educador un mediador i facilitador de l’aprenentatge del visitant.
  • On actuem? Contextualitzem les activitats en el seu entorn, emprant materials que facilitin una experiència significativa i multisensorial.
  • Qui hi participa? Les persones són al centre del disseny pedagògic de les nostres activitats, pensades per atendre la diversitat i la inclusió de totes les capacitats.


Les activitats d’educació ambiental mostren la qualitat de vida que aporta la depuració de l’aigua

Iñaki Urrizalki

Director Gerent de NILSA