Inici > Qualificació professional > Qualificació Professional > Funcionament i operació d'ETAP
Qualificació Professional

Funcionament i operació d'ETAP

Icon ubication Online
Icon calendar 07 d'octubre 2024
Funcionamiento y Operación de ETAP

El Curs Online en Funcionament i Operació d'ETAP permet al personal operari de plantes de tractament d'aigua potable (ETAP), interpretar i conèixer la seqüència de tractaments emprats per a la producció daigua de boca en el marc de la legislació vigent, així com resoldre problemes operacionals associats a la manipulació dequips, maquinària elèctrica o mesurament i dosificació per al control de processos.

El disseny del programa, tant en relació amb els continguts com amb l'enfocament de la impartició té un objectiu últim: que la formació aconsegueixi tenir un impacte real en l'exercici dels professionals.

DIRIGIT A:

 • Personal operari de plantes de tractament daigua potable (ETAP).

AL FINALITZAR, SERÀS CAPAÇ DE:

 • Interpretar, conèixer i supervisar la seqüència de tractaments emprats per a la producció daigua destinada al consum humà en el marc de la legislació vigent.

 • Resoldre problemes operacionals associats a la manipulació dequips, maquinària elèctrica o mesurament i dosificació per al control de processos.

 • Registrar dades i emplenar sense error els comunicats de treball normalitzats.

 • Prendre mostres representatives de l'afluent, efluent, processos intermedis i subproductes i dur-ne a terme la preservació i el transport al laboratori en condicions adequades.

 • Adquirir tots els coneixements necessaris per poder fer correctament l'anàlisi d'aigua potable.

El contingut del curs s'ha elaborat prenent com referència el mapa de competències professionals que conformen els certificats de professionalitat aprovats pel Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d'Espanya per al sistema de formació professional per a l'ocupació.

Sistema d'avaluació

Els tests es realitzen de forma individual i en format d'autocorrecció a través del campus virtual.

Totes les proves i preguntes estan basades en els continguts que s'imparteixen a cada unitat.

Diploma

Els participants que completin amb èxit el programa rebran un diploma acreditatiu expedit per lEscola de lAigua. Al diploma consta el nom del curs, les hores de formació, les unitats formatives superades i els continguts que conté cada unitat.

Per obtenir el diploma acreditatiu caldrà haver capacitat en la totalitat de continguts del curs i superar els tests d'avaluació que es plantegen al final de cada unitat didàctica.

Contingut

CRÈDITS

 • El cicle de laigua.
 • Composició de les aigües naturals.
 • Criteris de qualitat en funció de lús.
 • Microbiologia de laigua.
 • Unitats específiques en microbiologia.
 • Normativa aplicable.

 • El cicle natural de laigua.
 • El cicle integral de laigua.
 • Criteris de qualitat de laigua en funció de lús.
 • Microbiologia de laigua.
 • Unitats específiques en microbiologia.
 • Característiques de l'afluent i de l'efluent.
 • Indicadors de contaminació de les aigües.

 • Objectius de la potabilització.
 • Sistemes de potabilització segons lorigen de les aigües.

 • Objectius.
 • Productes residuals del tractament del clor.
 • Productes de desinfecció.
 • Punts d'aplicació del clor a ETAP.
 • Altres formes de desinfecció.

 • La matèria col·loïdal a les aigües
  Tractaments de coagulació i floculació.
 • Reactius emprats com a coagulants i ajudants de coagulació.
 • Ajustament de les condicions de la reacció de coagulació
  Disseny dels reactors de coagulació i floculació.
 • Residus del tractament.

 • Instal·lacions de filtració.
 • Control i neteja de procés dels sistemes de filtració.
 • Tractaments amb carbó actiu
  PREPARACIÓ, DOSIFICACIÓ I APLICACIÓ DE REACTIUS.
 • Tipus de dosificadors de reactius.
 • Interpretació de l'etiquetatge de productes químics i pictogrames de seguretat.
 • Dosificació de reactius.
 • Operacions de descàrrega i emmagatzematge de reactius.

 • Mostratge daigua crua de captació.
 • Tipus danàlisi.
 • Criteris de selecció del punt de mostreig.
 • Metodologia de presa de mostres.
 • Tipus de recipients de mostreig.
 • Etiquetatge i referenciació de les mostres.
 • Ompliment de fulles de mostreig.
 • Tècniques de preservació de les mostres.

 • Registre dels mesuraments de cabal.
 • Unitats de mesura.
 • Formes dexpressar la concentració.
 • Registre de paràmetres físics.
 • Registre de paràmetres químics.
 • Instruments de mesura.
 • Regulació i control d'equips de dosificació de reactius
  Registres de funcionament de bombes.
 • Registres de funcionament d'elements mecànics.
 • Protocol de registre de dades.
 • Interpretació d'esquemes, taules i gràfics.

T'INTERESSA EL PROGRAMA I TENS DUBTES?

Posa't en contacte amb nosaltres al +34 932 479 735, escriu-nos un WhatsApp al +34 616 778 523 o bé deixa'ns les teves dades al formulari de contacte i aviat ens posarem en contacte amb tu.

¿TE INTERESA EL PROGRAMA Y TIENES DUDAS?

Dades bàsiques

Duración

Durada

6 setmanes - 60 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

450€

Metodología

Metodologia

Online