Inici > Executive Education > Seminari > Eficiència en l'Operació de Plantes de Dessalació per Òsmosi Inversa: Pràctiques Avançades i Solucions Innovadores
Seminari

Eficiència en l'Operació de Plantes de Dessalació per Òsmosi Inversa: Pràctiques Avançades i Solucions Innovadores

Icon ubication Online
Icon calendar Maig, 2024
Eficiencia en la Operación de Plantas de Desalación por Ósmosis Inversa: Prácticas Avanzadas y Soluciones Innovadoras

L'Escola de l'Aigua com a participant al projecte 3LoE, ha organitzat el curs "Eficiència en l'Operació de Plantes de Dessalació per Òsmosi Inversa: Pràctiques Avançades i Solucions Innovadores" de 75 hores de autoaprenentatge online.

L'objectiu principal d'aquest programa és adquirir coneixements sobre els aspectes generals per comprendre els principis fonamentals i els aspectes clau del disseny de tractaments amb membranes.ensenyar sistemes de tractament daigua utilitzant tecnologies de membranes, tenint en compte factors com la qualitat de laigua dalimentació, els requisits de tractament i leficiència operativa.

Aprendre estratègies i tècniques per optimitzar l'eficiència i la rendibilitat d'una planta de tractament d'aigua, incloent-hi la implementació de pràctiques de gestió de recursos, la reducció de costos operatius i la millora continuada del rendiment.

DIRIGIT A:

 • Directius i tècnics de petites i mitjanes empreses de qualsevol àmbit
 • Professionals del sector,
 • Consultors
 • Estudiants interessats a adquirir o ampliar coneixements en l'àmbit del subministrament i estalvi d'aigua

ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES:

Amb la realització del curs, obtindràs les competències següents:

 • Comprendre els principis fonamentals i els aspectes clau del disseny de tractaments amb membranes, incloent-hi els diferents tipus de membranes disponibles i les aplicacions en el tractament d'aigua.
 • Adquirir coneixements tècnics i habilitats pràctiques per dissenyar sistemes de tractament d'aigua utilitzant tecnologies de membranes, tenint en compte factors com ara la qualitat de l'aigua d'alimentació, els requisits de tractament i l'eficiència operativa.
 • Desenvolupar competències en la planificació, l'organització i la gestió efectiva d'una planta de tractament d'aigua, abastant aspectes com la logística, el manteniment preventiu i correctiu, la gestió de residus i la seguretat operativa.
 • Aprendre estratègies i tècniques per optimitzar l'eficiència i la rendibilitat d'una planta de tractament d'aigua, incloent-hi la implementació de pràctiques de gestió de recursos, la reducció de costos operatius i la millora continuada del rendiment.
 • Familiaritzar-se amb els principis i les pràctiques d'operació específics de les plantes de dessalació mitjançant osmosi inversa, comprenent els processos involucrats, els equips necessaris i els desafiaments operatius comuns.

El programa està dissenyat perquè sigui en línia.

1. Introducció als processos de membrana

2. Classificació dels processos de membrana

3. Classificació de les aigües crues utilitzades per a la potabilització mitjançant membranes

4. Embrutament de les membranes

5. Model conceptual del transport mitjançant una membrana

6. Paràmetres bàsics de disseny i operació de membranes d'UF

7. Paràmetres bàsics de disseny i operació de membranes d'OI

8. Conservació de les membranes durant parades de planta

1. Gestió de personal

2. Gestió de persones

3. Quadre de control

4. Sistemes de gestió

5. Estimació de costos. Seguiment pressupostari

6. Gestió d'actius

 1. Introducció
 2. Tècniques de dessalació
 3. Dessalació mitjançant osmosi inversa (OI)
 4. Operació i manteniment duna planta dessaladora mitjançant OI
 5. Possibles incidències a les plantes de dessalació mitjançant OI
 6. Impacte ambiental d´un procés d´OI
 7. Conclusions

Inicio

Inici

Maig 2024

Duración

Durada

75 hores

Idioma

Idioma

Espanyol

Importe

Import

Gratuït

Metodología

Metodologia

Online