Mòduls de Postgrau en Tecnologia i Gestió de l’Aigua

Els mòduls de postgrau són píndoles de coneixement tècnic que sofereixen en format online. Els continguts de les píndoles comprenen les quatre fases del cicle urbà de laigua: captació i tractament daigua, xarxes de distribució, xarxes de drenatge i depuració daigües residuals. Els crèdits formen part dels diversos itineraris que condueixen a lobtenció del Màster en Tecnologia i Gestió de lAigua Online, una titulació acreditada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Tots els programes es desenvolupen en lentorn formatiu online de lEscola de lAigua, accessible mitjançant usuari i contrasenya, tot seguint el model pedagògic online i amb lacompanyament dun professor expert i un tutor dinamitzador.

Els crèdits superats són curriculars en el cas que es vulguin cursar els postgraus o màsters de litinerari online. Daquesta manera, pots triar per quin àmbit comences i fins on arribes.

Litinerari formatiu en Tecnologia i Gestió de lAigua ofereix la flexibilitat de començar un mòdul de postgrau amb la possibilitat de seguir formant-te fins a obtenir una titulació de màster o postgrau acreditada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).


PRODUCCIÓ DAIGUA POTABLE
Mòdul de postgrau que et capacita per optimitzar els recursos amb una gestió conjunta daigües superficials i subterrànies, per dissenyar i gestionar de manera eficient plantes de tractament daigua potable.. Més informació >>


DISTRIBUCIÓ DAIGUA POTABLE
Mòdul de postgrau que et capacitarà per al disseny, el dimensionament i loperació de les xarxes de distribució daigua. Més informació >>


CLAVEGUERAM I AIGÜES PLUVIALS
Módulo de posgrado que te mostrará cómo gestionar la red de alcantarillado entendiendo las estrategias de explotación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento. Més informació >>


TraCtament D'AIgÜEs Residuals
Mòdul de postgrau que tensenyarà a gestionar la xarxa de clavegueram entenent les estratègies dexplotació i manteniment dels sistemes de sanejament. Més informació >>

 


Programa Empreses

Si vols incloure els programes de l’Escola de l’Aigua dins del pla formatiu de la teva empresa per a 2 o més empleats, consulta les bonificacions a  admisiones@laescueladelagua.com. També són susceptibles de ser bonificats per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundación Tripartita), entitat que beneficia les empreses que aposten per la formació dels seus treballadors mitjançant l’aplicació de bonificacions en la cotització de la Seguretat Social.